Stiftsudvalg
Grøn kirke og klima

Stiftsudvalget for Grøn kirke og klima 

Udvalget vil følge folkekirkens arbejde med grøn omstilling og stiftsrådets klimapolitik.

Medlemmer

  • når udvalget har konstitueret sig selv, vil navnene på udvalgenes medlemmer fremgå af hjemmesiden.

Udvalget har til opgave, at: 

  • Følge op på stiftsrådets klimapolitik
  • Følge folkekirkens arbejde med grøn omstilling på nationalt niveau
  • Inspirere menighedsrådene til at arbejde med grøn omstilling