Stiftsudvalg
Grøn Omstilling og Klima

Stiftsudvalget for Grøn Omstilling og Klima

Udvalget vil følge folkekirkens arbejde med grøn omstilling og stiftsrådets klimapolitik.

Medlemmer

  • Rikke Bach
  • Margrethe Winther-Nielsen
  • Torben Stærgaard 
  • Poul Bo Sørensen

Udvalget har til opgave, at: 

  • Følge op på stiftsrådets klimapolitik
  • Følge folkekirkens arbejde med grøn omstilling på nationalt niveau
  • Inspirere menighedsrådene til at arbejde med grøn omstilling