Stiftsudvalg
Kommunikationsudvalget

Kommunikationsudvalget

Udvalget driver stiftets kommunikationsafdeling, bidrager til udvikling af stiftets kommunikationsstrategi og sparrer løbende med medarbejderne i afdelingen om arbejdet.

Medlemmer

 • Jens Andersen, menighedsrådsformand i Vesterbro Sogn (formand), 
  e-mail: jens.andersen@ft.dk
 • Kirsten Jørgensen, provst i Frederiksberg Provsti
 • Lars Sardemann, organist i Lindevang Kirke
 • Karne Lykkebo, administrerende direktør i Geelmuyden Kiese
 • Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift
 • Gorm Skat Petersen, tidligere menighedsrådsformand i Adventskirken, kirkeværge
 • Poul Kjar, pressechef i Folkekirkens Nødhjælp

Udvalgets opgave 

 • At bidrage til udvikling og opfølgning af stiftets kommunikationsstrategi.
 • Give faglig sparring vedrørende større strategiske indsatser.
 • I samarbejde med Presse og Kommunikations kommunikationschef træffe overordnede beslutninger vedr. økonomi og personale, samt rådgive kommunikationschefen løbende om samme.

I varetagelse af opgaverne skal der særligt arbejdes med:

 • At understøtte og styrke kirkernes kommunikation til sine brugere gennem facilitering og rådgivning.
 • Arbejde for at synliggøre kirkens og kristendommens relevans og rolle i det moderne samfund i den brede offentlighed gennem presse- og interessentarbejde.

Kommunikationsstrategi 

Presse og Kommunikation i Københavns Stift udviklede i 2019 en ny kommunikationsstrategi med visionen om, at københavnerne og bornholmerne skal opleve kirken og kristendommen som relevante i deres liv. 

Den nye strategi har fokus på opsøgende pressearbejde og et større fokus på at hjælpe sognene med deres eksterne kommunikation.

Læs kommunikationsstrategien

Referater

Møde i Kommunikationsudvalget 2. juni 2021

Møde i Kommunikationsudvalget 10. januar 2020

Møde i Kommunikationsudvalget 5. september 2019