Stiftsudvalg
Religionspædagogisk Udvalg

Religionspædagogisk Udvalg

Udvalget har til opgave at understøtte og udvikle samarbejdet om, hvordan man skaber spændende og lærerige oplevelser for børn i kirkelivet.

Stiftspræst for religionspædagogik

Annette Molin Brautsch, sognepræst i Flintholm Kirke
Telefon: 3028 2021 / e-mail: amsc@km.dk

Medlemmer

  • Johannes Gregers Jensen, provst i Bornholms Provsti (formand), e-mail: joje@km.dk
  • Signe Danielsen, sognepræst ved Sankt Markus Kirke
  • Malene Flensborg Christensen, sognepræst i Valby Søndre Sogn
  • Anne-Katrine Odgaard, musikalsk medarbejder i Flintholm Kirke
  • Lisbet Kjær Müller, pastor emeritus

Udvalgets opgave

  • Under og i forlængelse af projektet Børn i Kirken (Klik her for at læse mere om børn i Kirken) forestår stiftsudvalget religionspædagogisk udviklingsarbejde i tæt samarbejde med den religionspædagogiske konsulent og parallelt med andre udvalg, hvor der er tilknyttet en stiftspræst. Det er forudsat, at det sker i et samarbejde på tværs af sogne og faggrænser.
  • Udvalgets religionspædagogiske konsulent varetager supervision af konfirmandundervisningen for nye præster.
  • Arbejde med projektet "Børnenes katedral". Læs projektbeskrivelsen Børnenes katedral her

Begivenheder

Tirsdag 31. august kl. 10.00-14.00 Syng med konfirmanderne, ved Christine Toft Kristensen – for alle faggrupper. Læs invitation (PDF)
Matthæuskirken, Matthæusgade 31, 1666 København 

Onsdag 15. september kl. 8.45-12.30 Formidling for børnefamilier – netværksdag for alle faggrupper. Læs invitation (PDF)
Helligåndskirken, Niels Hemmingsens Gade 5, 1153 København

Tilmelding til Annette Molin Brautsch,

Religionspædgogisk konsulent, amsc@km.dk