Stiftsudvalg
Religionspædagogisk udvalg

Religionspædagogisk udvalg

Udvalget har til opgave at understøtte og udvikle samarbejdet om, hvordan man skaber spændende og lærerige oplevelser for børn i kirkelivet. 

Stiftspræst for religionspædagogik

Annette Molin Brautsch, sognepræst i Flintholm Kirke
Telefon: 3028 2021 / e-mail: amsc@km.dk

Medlemmer

 • Johannes Gregers Jensen, provst i Bornholms Provsti (formand), e-mail: joje@km.dk
 • Signe Danielsen, sognepræst ved Sankt Markus Kirke
 • Malene Flensborg Christensen, sognepræst i Valby Søndre Sogn
 • Anne-Katrine Odgaard, musikalsk medarbejder i Flintholm Kirke
 • Lisbet Kjær Müller, pastor emeritus

Udvalgets opgave

 • Under og i forlængelse af projektet Børn i Kirken forestår stiftsudvalget religionspædagogisk udviklingsarbejde i tæt samarbejde med den religionspædagogiske konsulent og parallelt med andre udvalg, hvor der er tilknyttet en stiftspræst. Det er forudsat, at det sker i et samarbejde på tværs af sogne og faggrænser.
 • Udvalgets religionspædagogiske konsulent varetager supervision af konfirmandundervisningen for nye præster.
 • Arbejde med projektet "Børnenes katedral". Læs projektbeskrivelse

Begivenheder

 • Netværksdag
  Den 22. oktober kl. 8.45. Børnene og Paulus
  Læsningen af ”Den nye Paulus” har betydning for, hvordan vi i kirken taler med børnene om kristendom. For Paulus var kærligheden fundamental. Kom og vær med til en dag, hvor vi diskuterer de vigtige spørgsmål om identitet, kærlighed og børns livskundskab.