Stiftsudvalg
Det Mellemkirkelige udvalg

Det Mellemkirkelige udvalg

Udvalget har til opgave at styrke folkekirkens relationer med kristne menigheder i andre lande og kristne fra andre kirkesamfund i stiftet, herunder kristne asylansøgere og migrantmenigheder

Udvalgets medlemmer: 

 • Hanne Rosenberg. Sognepræst ved Jesuskirken (formand).
  Mail: hlr@km.dk
 • Karsten Fledelius. Lektor em. , menighedsrådsmedlem i Vor Frue Kirke
 • Viggo Haarløv. Menighedsrådsmedlem i Helligaandskirken
 • Niels Nymann Eriksen. Sognepræst ved Apostelkirken
 • Anette Kaas. Menighedsrådsmedlem i Skt. Nicolai Kirke
 • Johannes Gregers Jensen. Provst i Bornholms Provsti
 • Lars Obel. Sognepræst ved Lundehus Kirke og Taksigelseskirken
 • Peter Skov-Jakobsen. Biskop over Københavns Stift
 • Anders Gadegaard, Domprovst ved Vor Frue-Vesterbro Provsti

Udvalgets opgave er at:

 • Beskæftige sig med fællesskabet med andre kristne, herunder kristne flygtninge og kristne indvandrere.Venskabsbånd uden for Danmark kan med fordel revitaliseres f.eks. med internationale kontakter i Mellemøsten, meget gerne en direkte forbindelse til de kristne i Betlehem. Der kan også være andre steder i Europa, som kan være os til inspiration.  I den sammenhæng skal udvalget sondere muligheden for at etablere forbindelse til et venskabsstift med storbyudfordringer, herunder en multireligiøs migrant-udfordring.
 • Udvalget skal fokusere på migrantmenigheder og arbejdet blandt asylansøgere i stiftet, der på nationalt plan er placeret i Det mellemkirkelige Råd. Herunder tage medansvar for etableringen af en engelsksproget folkekirkelig menighed med inklusion af kristne fra andre trossamfund og meget gerne med fokus på unge voksne.
 • Udvalget skal fortsat have fokus på at understøtte lokale initiativer til økumeniske kontakter/venskabsmenigheder.
 • Udvalget bør etablere samarbejde med Tværkulturelt Center og sikre en opdateret oversigt over migrantmenigheder og formidle viden herom til stiftets sogne