Stiftsudvalg
Efteruddannelsen i Københavns Stift

Efteruddannelsen i Københavns Stift

Begivenheder:
 

 • 3. og 17. september samt 1. oktober 2020
  Skriv en salme II
  Workshop for alle, der tidligere har skrevet salmer og ønsker ny inspiration. 
  Læs programmet her:
   
 • Onsdag den 30. september 2020
  Gudstjenestedebat 2.0
  Hvad vi har lært af coronakrisen? Indbydelse til en kursusdag om forårets udfordringer on and off line.
  Se programmet
  Se videoer af oplæggene fra dagen

TEOL-DAGE i Købehavns Stift

 • 7. oktober kl. 10.00-11.45
  Det politiske spil lige nu v. chefredaktør Mette Østergaard
  Efteråret er præget af store politiske dagsordener. Herunder genopretningen af dansk økonomi efter corona, kulturlivets vilkår og ikke mindst regeringens pensionsudspil. Berlingskes chefredaktør Mette Østergaard giver sin analyse af det politiske efterår og dykker ned i nogle af de sager, der præger samfundsdebatten politisk netop nu.
   
 • 12. november kl 10.00-11.45
  Omgang med historien v. Johannes Riis, forlægger v. Gyldendal
  “Vergangenheitsbewältigung” har vi vel hidtil mest betragtet 
  som et tysk anliggende; men med ikke mindst de identitetspolitiske strømninger, der i de seneste år har gjort sig gældende overalt i den vestlige verden, har begrebet fået en mere omfattende betydning. 
  Også her i landet er der bestræbelser i gang for at få ryddet op i historien og få den bragt i overensstemmelse med vores egen tids forestillinger og idealer. Så den ikke virker så forstyrrende og udfordrende på os? Så vi lettere kan være i fred for den? Under alle omstændigheder: Manøvrerne kan ikke undgå at få følger, bl.a. for forståelsen af vores egen placering i historien.
   
 • 27. januar 2021 kl. 10.00-11.45
  Foragten for kulturen v. teaterdirekektør Anna Malzer
  Jeg får af at vide i kommentarfelter, i debatter på tv og af politikere fra begge fløje, at kulturen er elitær, venstreorienteret og virkelighedsfjern. Jeg har selv været en del af det kor, før jeg blev en del af kultureliten og fik magt og penge at bestemme over. 
  Nu ser jeg nuancer, gråzoner og mit eget fremtidshåb forandrer sig pt., og jeg vil gerne dele min tvivl, min frygt og mit håb på vegne af kulturen, og hvad den betyder for os mennesker fremadrettet.
   

Om efteruddannelsen i Københavns Stift

Udvalget har til opgave at varetage lokal efteruddannelse af stiftets præster bl.a. i form af workshops, kurser og konferencer

Stiftspræst for efteruddannelse:

Pia Nordin Christensen, sognepræst Frederiksberg sogn
Pile Allé 3, 1. tv., 2000 Frederiksberg.
Tlf. 33253353 / Mail: pnc@km.dk

Udvalgets medlemmer:

 • Formand: Finn Vejlgaard. Provst i Valby-Vanløse Provsti (formand).
  Mail: fv@km.dk
 • Jonas Lucas Christy. Sognepræst ved Lindevang Kirke
 • Lotte Blicher Mørk, Hospitalspræst på Rigshospitalet
 • Finn Damgaard. Sognepræst ved Vor Frelsers Kirke
 • ​Inge Lise Løkkegaard. Sognepræst ved Grundtvigs Kirke

Udvalgets formål:

Efteruddannelsen i Københavns Stifts formål er på stiftsplan at styrke præsternes faglige kompetencer.

 • Udvalget har til opgave at varetage den lokale efteruddannelse af primært præster i Københavns Stift. Denne foregår i form af kurser, workshop og konferencer.
 • Stiftspræsten tilrettelægger teol-dagene i samarbejde med biskoppen.
 • Større kurser og konferencer søges tilrettelagt i samarbejde med nabostifterne.
 • Stiftspræsten medvirker ved tilrettelæggelse af det årlige stiftspræstekursus.
 • Stiftets tilbud om supervision administreres af stiftspræsten.