Stiftsudvalg
Efteruddannelsen i Københavns Stift

Efteruddannelsen i Københavns Stift

Begivenheder:
 

 • 3. og 17. september samt 1. oktober 2020
  Skriv en salme II
  Workshop for alle, der tidligere har skrevet salmer og ønsker ny inspiration. 
  Læs programmet her:
   
 • 10-11. september 2020
  Konference: Frihed under overvågning
  Årets konference stiller skarpt på spændingen mellem overvågning og frihed. Vi bliver overvåget, og vi lader os overvåge som aldrig før. Hvor går grænsen, hvis der er en? 
  Læs programmet for konferencen her 
   
 • Onsdag den 30. september 2020
  Gudstjenestedebat 2.0
  Hvad vi har lært af coronakrisen? Indbydelse til en kursusdag om forårets udfordringer on and off line.
  Se programmet

Om efteruddannelsen i Københavns Stift

Udvalget har til opgave at varetage lokal efteruddannelse af stiftets præster bl.a. i form af workshops, kurser og konferencer

Stiftspræst for efteruddannelse:

Pia Nordin Christensen, sognepræst Frederiksberg sogn
Pile Allé 3, 1. tv., 2000 Frederiksberg.
Tlf. 33253353 / Mail: pnc@km.dk

Udvalgets medlemmer:

 • Formand: Finn Vejlgaard. Provst i Valby-Vanløse Provsti (formand).
  Mail: fv@km.dk
 • Jonas Lucas Christy. Sognepræst ved Lindevang Kirke
 • Lotte Blicher Mørk, Hospitalspræst på Rigshospitalet
 • Finn Damgaard. Sognepræst ved Vor Frelsers Kirke
 • ​Inge Lise Løkkegaard. Sognepræst ved Grundtvigs Kirke

Udvalgets formål:

Efteruddannelsen i Københavns Stifts formål er på stiftsplan at styrke præsternes faglige kompetencer.

 • Udvalget har til opgave at varetage den lokale efteruddannelse af primært præster i Københavns Stift. Denne foregår i form af kurser, workshop og konferencer.
 • Stiftspræsten tilrettelægger teol-dagene i samarbejde med biskoppen.
 • Større kurser og konferencer søges tilrettelagt i samarbejde med nabostifterne.
 • Stiftspræsten medvirker ved tilrettelæggelse af det årlige stiftspræstekursus.
 • Stiftets tilbud om supervision administreres af stiftspræsten.