Stiftsudvalg
Efteruddannelsen i Københavns Stift

Efteruddannelsen i Københavns Stift

Udvalget har til opgave at varetage lokal efteruddannelse af stiftets præster bl.a. i form af workshops, kurser og konferencer

Stiftspræst for efteruddannelse:

Pia Nordin Christensen, sognepræst Frederiksberg sogn
Pile Allé 3, 1. tv., 2000 Frederiksberg.
Tlf. 33253353 / Mail: pnc@km.dk

Udvalgets medlemmer:

 • Formand: Finn Vejlgaard. Provst i Valby-Vanløse Provsti (formand).
  Mail: fv@km.dk
 • Jonas Lucas Christy. Sognepræst ved Lindevang Kirke
 • Lotte Blicher Mørk, Hospitalspræst på Rigshospitalet
 • Finn Damgaard. Sognepræst ved Vor Frelsers Kirke
 • ​Inge Lise Løkkegaard. Sognepræst ved Grundtvigs Kirke

Udvalgets formål:

Efteruddannelsen i Københavns Stifts formål er på stiftsplan at styrke præsternes faglige kompetencer.

 • Udvalget har til opgave at varetage den lokale efteruddannelse af primært præster i Københavns Stift. Denne foregår i form af kurser, workshop og konferencer.
 • Stiftspræsten tilrettelægger teol-dagene i samarbejde med biskoppen.
 • Større kurser og konferencer søges tilrettelagt i samarbejde med nabostifterne.
 • Stiftspræsten medvirker ved tilrettelæggelse af det årlige stiftspræstekursus.
 • Stiftets tilbud om supervision administreres af stiftspræsten.

Begivenheder