Stiftsudvalg
Religionspædagogisk udvalg

Religionspædagogisk udvalg

Udvalget har til opgave at understøtte og udvikle samarbejdet omkring, hvordan man skaber spændende og lærerige oplevelser for børn i kirkelivet. 

Stiftspræst for religionspædagogik:

Annette Molin Brautsch, sognepræst i Flintholm Kirke
Telefon: 3028 2021 / Mail: amsc@km.dk

Udvalgets medlemmer er:

 • Johannes Gregers Jensen. Provst i Bornholms Provsti (formand).
  Mail: joje@km.dk
 • Signe Danielsen. Sognepræst  ved Sankt Markus Kirke
 • Malene Flensborg Christensen. Sognepræst i Valby Søndre Sogn
 • Christina Sønderskov Iversen. Kirke- og kulturmedarbejder i Adventskirken
 • Anne-Katrine Odgaard. Musikalsk medarbejder i Flintholm Kirke
 • Lisbet Kjær Müller. Pastor emeritus

Udvalgets opgave er at:

 • Under og i forlængelse af projektet Børn i Kirken har stiftsudvalget til opgave at forestå religionspædagogisk udviklingsarbejde i tæt samarbejde med den religionspædagogiske konsulent parallelt med andre udvalg, hvor der er tilknyttet en stiftspræst. Det er forudsat at dette sker i et samarbejde på tværs af sogne og faggrænser.
 • Udvalgets religionspædagogiske konsulent varetager desuden supervision af konfirmandundervisningen for nye præster.
 • Arbejde med projektet "Børnenes katedral". Læs projektbeskrivelse her

Kommende begivenheder:

 • Netværksdag
  Tirsdag den 22. oktober kl. 8.45. Børnene og Paulus
  Læsningen af ”Den nye Paulus” har betydning for, hvordan vi i kirken taler med børnene om kristendom. For Paulus var kærligheden fundamental. Kom og vær med til en dag, hvor vi diskuterer de vigtige spørgsmål om identitet, kærlighed og børns livskundskab.