Stiftsudvalg
Religionspædagogisk udvalg

Religionspædagogisk udvalg

Udvalgets medlemmer er:

  • Johannes Gregers Jensen. Provst i Bornholms Provsti (formand).
    Mail: joje@km.dk
  • Signe Danielsen. Sognepræst  ved Skt. Markus Kirke
  • Malene Flensborg Christensen. Sognepræst i Valby Søndre Sogn
  • Christina Sønderskov Iversen. Kirke- og kulturmedarbejder i Adventskirken og projektleder på Børn i Kirken
  • Anne-Katrine Odgaard. Musikalsk medarbejder i Flintholm Kirke
  • Lisbet Kjær Müller. Pastor em.

Udvalgets opgave er at:

  • Beskæftige sig med dialog med anderledes troende.
  • Udvalgets funktioner:

1) En arbejdsgruppe for religionsmøder, i særlig grad relationen til Islam, herunder projektet Din Tro – Min Tro. Desuden relationen til Foreningen Tro i Harmoni og til KMS (Kristent Muslimsk Samtaleforum).
Arbejdsgruppen skal have et særligt fokus på muslimer blandt migranter, og udvalget skal så vidt muligt bidrage til, at der lokalt skabes relationer til så mange moskéer i stiftet som muligt samt sikre, at der løbende vedligeholdes en oversigt over disse kontakter. 

2) En arbejdsgruppe om emnet ”alternative livstydninger, spiritualitet” med særlig vægt på nyere religiøse strømninger.
Udvalget skal indsamle viden om, hvilke tematikker der er på spil i relation kirke/kristendom vis a vis clairvoyance, astrologi, østlig mystik, hvad der kan rummes indenfor en kristen tro, og hvad ikke, og hvordan vi kan forholde os på én gang åbent/inviterende/rummeligt og med den nødvendige afgrænsning. Opgaven for udvalget er både at indsamle og videreformidle viden herom til præster og menighedsråd