Stiftsudvalg
Religionspædagogisk udvalg

Religionspædagogisk udvalg

Udvalgets medlemmer er:

  • Johannes Gregers Jensen. Provst i Bornholms Provsti (formand).
    Mail: joje@km.dk
  • Signe Danielsen. Sognepræst  ved Skt. Markus Kirke
  • Malene Flensborg Christensen. Sognepræst i Valby Søndre Sogn
  • Christina Sønderskov Iversen. Kirke- og kulturmedarbejder i Adventskirken og projektleder på Børn i Kirken
  • Anne-Katrine Odgaard. Musikalsk medarbejder i Flintholm Kirke
  • Lisbet Kjær Müller. Pastor em.

Udvalgets opgave er at:

  • Under og i forlængelse af projektet Børn i Kirken har stiftsudvalget til opgave at forestå religionspædagogisk udviklingsarbejde i tæt samarbejde med en religionspædagogisk konsulent parallelt med andre udvalg, hvor der er tilknyttet en stiftspræst. Det er forudsat at dette sker i et samarbejde på tværs af sogne. 
  • Udvalget bør endvidere arbejde med at udvikle konfirmandundervisningen og herunder organisere supervision af konfirmandundervisningen.