Stiftsudvalg
Social-etisk udvalg

Social-etisk udvalg

Udvalget arbejder for at styrke det social-etiske arbejde som kirkerne og fremme en folkekirkelig stemme i social-etiske debatter på samfundsplan

Udvalgets medlemmer er:

 • Anders Gadegaard. Domprovst i Vor Frue-Vesterbro Provsti (formand). Mail: abg@km.dk
 • Jan Nilsson. Præst og leder på Diakonissestiftelsen
 • Eva Skærbæk. Professor em.
 • Ingeborg Ilkjær. Lektor på Diakonissestiftelsen og menighedsrådsmedlem i Lindevang Kirke
 • Ole Meldgaard. ​Chefkonsulent på Kofoeds Skole
 • Helle Christiansen. Chef for Kirkens Korshær og sognepræst ved Hellig Kors Kirke
 • Anita Rohwer. Sognepræst ved Mariakirken
 • Simon Palmer. Menighedsrådsmedlem i Brønshøj Kirke

Udvalgets opgave er at:

 • Følge hvilke sociale udfordringer, der gør sig gældende i København generelt og for forskellige grupper specifikt og overveje hvilke af disse, der kalder på en indsats fra kirkens side og formidle viden herom til sogne og provstier.
 • Tilvejebringe grundlag for at kirken kan løfte fortalervirksomhed og bidrage med en social-etisk stemme i den offentlige debat – f.eks. gennem konferencer, arrangementer og medier.
 • Inspirere menighedsråd til hvordan man kan arbejde med diakoni og social-etiske udfordringer i sognet.