Fortsæt til hovedindholdet
Til ansatte og frivillige
Interne kurser

Interne kurser

 Her finder du en oversigt over interne kurser i Københavns Stift, der udbydes af de forskellige stiftsudvalg.    

21
mar

Påske for Herren – og alle os andre!

Få inspiration til prædikener og salmevalg til påskens gudstjenester.

> Læs mere og tilmeld dig her
28
mar

Fyraftensmøde om ensomhed

Vi skal snakke om ensomhed - både hvordan vi kan række ud til de ensomme der sidder ude i lokalområdet, men også om hvordan de får en oplevelse af at være velkomne, når de træder ind i de fællesskaber, I allerede har så mange af i de enkelte sogne – og skal det være åbne fællesskaber eller skal nogle fællesskaber være lukkede?
> Læs mere og tilmeld dig her
13
apr

Temaaften om grøn omstilling for Københavns Stift

En aften for menighedsrådene, provstiudvalgene og stiftsrådet i hele Københavns Stift. Deltagelse er gratis og inkluderer spisning og kaffe. Der er begrænset antal pladser. Tilmelding foregår
derfor efter "først til mølle"-princippet.
> Læs mere og tilmeld dig her
20
apr

Trivsel og mistrivsel hos konfirmander og unge

Netværksdag med Iben Maria Zeuthen om trivsel og mistrivsel hos konfirmander og under for præster, kirke- og kulturmedarbjedere, menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede.
> Læs mere og tilmeld dig her
11
maj

I medgang og modgang: Hvad siger præsten?

Glæd dig til denne kursusdag, hvor du får inspiration til både vielsessamtalen, vielsestalen og lejlighed til at dele erfaringer med kolleger.

> Læs mere og tilmeld dig her
07
jun

Stiftspræstekursus 2023

På årets stiftspræstekursus forsøger vi at se tidernes skiften fra forskellige vinkler. For præcis 50 år siden så et nyt forlag dagens lys. Forlaget hed ”Tiderne skifter”. Det var i klassekampens gyldne dage, og venstrefløjen mobiliserede med talrige partier og grupperinger. Vore dages ”rød og blå blok” tog form. Men tiderne skifter, og historiens voldsomme og forvirrende inerti tvinger gamle synspunkter og partier til at skifte klæder. I disse år trækkes linjerne op, selv mellem kirke og stat.
> Find programmet og tilmeld dig her
15
jun

Udsatte børnefamilier

Netværksdag fra udvalget Børn i Kirken i samarbejde med udvalget for Socialt arbejde og Socialetik.

Tilmelding til Annette Molin Brautsch amsc@km.dk.

06
sep

Børnegudstjenesten under lup!

Netværksdag fra udvalget Børn i Kirken.

Tilmelding til Annette Molin Brautsch amsc@km.dk.

26
sep

Giv folkekirken og dig selv en stemme i medierne

Kursus for præster i Københavns og Helsingør Stifter: Kurset skal give deltagerne baggrundsviden, redskaber og lyst til at deltage i den offentlige debat og til at bruge forskellige typer medier. Du bliver klædt på til – med din individuelle stemme og faglighed - at koble kristendommens og folkekirkens relevans til de eksisterende samfundsdebatter de analoge og digitale medier, der egner sig bedst til formålet.

Kurset består af følgende kursusdage: 26.- 27. september kl. 9-16.30, 12. oktober kl. 13-16, 31. oktober kl. 13-16 og 22.-23 november kl. 9-16. Fælles middag om aftenen den 22. november.

> Læs mere om kurset her

24
okt

Relationskompetence i samtale og undervisning

Netværksdag fra udvalget Børn i Kirken i samarbejde med udvalget for præsternes efteruddannelse. Tilmelding til Annette Molin Brautsch amsc@km.dk.
15
nov

Køn og normkritik hos konfirmander og unge

Netværksdag fra udvalget Børn i Kirken.

Tilmelding til Annette Molin Brautsch amsc@km.dk.