Fortsæt til hovedindholdet
Til ansatte og frivillige
Interne kurser

Interne kurser

 Her finder du en oversigt over interne kurser i Københavns Stift, der udbydes af de forskellige stiftsudvalg.    

07
jun

Stiftspræstekursus 2023

På årets stiftspræstekursus forsøger vi at se tidernes skiften fra forskellige vinkler. For præcis 50 år siden så et nyt forlag dagens lys. Forlaget hed ”Tiderne skifter”. Det var i klassekampens gyldne dage, og venstrefløjen mobiliserede med talrige partier og grupperinger. Vore dages ”rød og blå blok” tog form. Men tiderne skifter, og historiens voldsomme og forvirrende inerti tvinger gamle synspunkter og partier til at skifte klæder. I disse år trækkes linjerne op, selv mellem kirke og stat.
> Find programmet og tilmeld dig her
15
jun

Introkursus for nyansatte

Obligatorisk introkursus for nyansatte i folkekirken i Helsingør og Københavns Stifter.
> Læs mere og tilmeld dig her
15
jun

Udsatte børnefamilier

Netværksdag fra udvalget Børn i Kirken i samarbejde med udvalget for Socialt arbejde og Socialetik.

Tilmelding til Annette Molin Brautsch amsc@km.dk.

06
sep

Børnegudstjenesten under lup!

Netværksdag fra udvalget Børn i Kirken.

Tilmelding til Annette Molin Brautsch amsc@km.dk.

14
sep

Komme dit rige - Har kirken mistet sin revolutionære nerve?

Vi inviterer til stiftskonference sammen med Center for Kirkeforskning, Det Teologiske Fakultet, KU, Fyens Stift, Helsingør Stift, Roskilde Stift og Lolland-Falsters Stift.
> Læs mere om konferencen her
26
sep

Giv folkekirken og dig selv en stemme i medierne

Kursus for præster i Københavns og Helsingør Stifter: Kurset skal give deltagerne baggrundsviden, redskaber og lyst til at deltage i den offentlige debat og til at bruge forskellige typer medier. Du bliver klædt på til – med din individuelle stemme og faglighed - at koble kristendommens og folkekirkens relevans til de eksisterende samfundsdebatter de analoge og digitale medier, der egner sig bedst til formålet.

Kurset består af følgende kursusdage: 26.- 27. september kl. 9-16.30, 12. oktober kl. 13-16, 31. oktober kl. 13-16 og 22.-23 november kl. 9-16. Fælles middag om aftenen den 22. november.

> Læs mere om kurset her

24
okt

Relationskompetence i samtale og undervisning

Netværksdag fra udvalget Børn i Kirken i samarbejde med udvalget for præsternes efteruddannelse. Tilmelding til Annette Molin Brautsch amsc@km.dk.
15
nov

Køn, identitet og normkritik - forstå de unges livsverden

FUV Stiftskursus 2023 for præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere.

> Læs mere om arrangementet her
15
nov

Køn og normkritik hos konfirmander og unge

Netværksdag fra udvalget Børn i Kirken.

Tilmelding til Annette Molin Brautsch amsc@km.dk.