Nyheder
Nyheder

Afgørelse af byggesager udskydes

Der skal vælges nye kongelige bygningsinspektører. Derfor er der indtil foråret undtagelsesvis sat stop for de byggesager, der kræver udtalelse fra bygningsinspektørerne.

Afgørelse af en række byggesager udskydes, da der først igen vil være kongelige bygningsinspektører fra 1. maj 2020

Afgørelse af en række byggesager udskydes, da der ifølge Slots- og Kulturstyrelsen først igen vil være kongelige bygningsinspektører fra 1. maj 2020.

Når et menighedsråd står med en byggesag, kræver det som oftest en udtalelse fra den kongelige bygningsinspektør. 

Men Slots- og Kulturstyrelsen har, på grund af ændrede udbudsbetingelser, aflyst det igangværende udbud i december og sendt ordningen med kongelige bygningsinspektører i nyt udbud. 

Det betyder, at der først igen vil være kongelige bygningsinspektører fra 1. maj 2020, hvor Slots- og Kulturstyrelsen forventer, at de nye aftaler er på plads.

Derfor kan stiftet i den mellemliggende periode ikke afgøre byggesager, der kræver udtalelse fra bygningsinspektørerne. Menighedsrådene kan stadig sende byggesager til behandling i stiftet, der vil sørge for sin del af sagsbehandlingen, men den endelige afgørelse må vente til efter 1. maj.

Menighedsrådene er som altid velkomne til at fremsende alle slags byggesager til stiftet. Men byggesager, der kræver udtalelse fra bygningsinspektørerne, kan tidligst blive afsluttet efter den 1. maj 2020. 

I er velkomne til at kontakte Københavns Stift på tlf. 33 47 65 00 eller kmkbh@km.dk, hvis I har spørgsmål.