Nyheder
Nyheder

Mens vi venter

Brev fra biskop Peter Skov-Jakobsen 11. maj 2020

Endelig kan vi alle se frem til at kunne genåbne vores kirker mandag den 18. maj. Åbningen er først og fremmest glædelig. Men samtidig rejser den en lang række spørgsmål, der ikke er svar på endnu. 

Kirkeministeriet og stifter arbejder i disse dage hårdt på, at den viden og information, som I har brug for, også kommer frem til jer i rette tid. Men jeg håber, at I vil have forståelse for, at der nok vil være flere spørgsmål end svar et stykke tid endnu. Der kan være behov for improvisation, som I også har gjort brug af under nedlukningen. 

Allerede nu kan det være en god ide at begynde at overveje og tale med hinanden om, hvordan I vil holde åbningsgudstjenesterne Kristi Himmelfartsdag samt de første søndage, som følger derefter. 

Alt tyder på, at kravet om maksimalt 1 person per 4 m2 gulvareal + mindst 2 meter mellem personer bliver videreført i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer med sang, mens der bliver indført et krav om maksimalt 1 person per 2 m2 + mindst 1 meter mellem personer, hvis der ikke er sang. Husk, at mennesker, der bor sammen, gerne må sidde tættere sammen, end disse bestemmelser angiver. 

Rengøring og udluftning før, mellem og efter gudstjenester skal også aftales med ansatte og/eller frivillige, ligesom I må aftale, hvordan I tæller og gør opmærksom på, når der ikke er plads til flere i kirkerummet. 

Når der skal synges salmer, kan I overveje sangark fremfor afspritning af salmebøger. Nadver kan gennemføres, men med en lang række krav til hygiejne og afstand. Engangshandsker og håndsprit er vigtigt. 

Med hensyn til begravelser og bisættelser gælder reglerne som hidtil - for så vidt at det først foregår inde i kirken og efterfølgende ude på kirkegården. Nu, hvor sommeren nærmer sig, kan I evt. også overveje at tilbyde en ren udendørs handling. Vi afventer for øjeblikket en afklaring vedrørende deltagerantallet ved udendørs begravelser fra Kirke- og Justitsministeriet, hvis divergerende udmeldinger i den seneste uge har været årsag til en del forvirring. Under alle  omstændigheder vil et noget højere antal kunne deltage udendørs end ved de indendørs tjenester. 

Overvej, hvordan I, hvis I vælger den udendørs handling, vil sikre jer, at alle på kirkegården kan høre, hvad præsten siger. 

Hvad angår brug af sognegården, kan vi i første omgang henholde os til ovennævnte afstandskrav på 1 meter (for så vidt der ikke synges, og for så vidt at der er tale om store og velventilerede lokaler, hvor der før og efter mødet foretages grundig rengøring). Her kan video- eller telefonmøder fastholdes som alternativer til dem, der ikke kan eller ønsker at deltage fysisk.

Der vil desuden sandsynligvis fortsat være en del, der ikke kan eller ikke ønsker at deltage i gudstjenester og andre fælles kirkelige arrangementer. Overvej, hvordan I bedst fortsat kan holde forbindelsen med dem ved online-aktiviteter eller streamede gudstjenester. 

I de kommende dage vil der blive udarbejdet vejledninger på en række specifikke områder, såsom salmesang og nadverfejring. Desuden vil der løbende komme opdateringer på en lang række områder. Derfor er det yderst vigtigt, at I holder et vågent øje med DAP’en – folkekirkens intranet - og husker at videre formidle til de ansatte, der ikke har adgang. Desuden skal I sørge for at holde jer orienterede i Kirkeministeriets FAQ på hjemmesiden folkekirkenspersonale.dk

Siden bliver løbende opdateret med seneste nyt om folkekirkens forhold under corona-krisen. 

Til sidst vil jeg sige jer tak. Jeg ved, at det ikke er en let opgave, I løfter. Tak for jeres tålmodighed, jeres gode ideer og i det hele taget jeres ihærdige arbejde med at være tilstede for mennesker i Københavns Stift. 
Jeg glæder mig meget til sammen med jer alle at åbne vores kirker for gudstjenester igen!

De bedste hilsner

Peter Skov-Jakobsen

Hent brevet som PDF