Nyheder
Nyheder

Udviklingsfond støtter trivsel efter nedlukning

Den Folkekirkelige Udviklingsfond støtter i 2022 projekter for bedre trivsel efter nedlukningen og projekter, der bidrager til kirken og den grønne omstilling.

Udviklingsfonden støtter i 2022 projekter for trivsel efter nedlukningen. Her nyder københavnere i fællesskab aftenssang i folkekirken. 
Foto: Henrik Dons Christensen

Af Ingeborg Marie Nielsen

For mange danskere har Covid-19-pandemien ikke bare udløst en sundhedskrise, men også en eksistentiel krise.

Nogle tilhører en særlig risikogruppe, som har isoleret sig mere end resten af befolkningen. Andre står uden stærke fællesskaber i en sårbar situation. 

Folkekirken kan give plads til de store spørgsmål og gode samtaler gennem meningsfulde fællesskaber efter et svært år.

Derfor støtter Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2022 initiativer, som i bred forstand kan øge trivslen på områder, hvor nedlukningen har skabt store udfordringer. 

Det gælder også initiativer, som kan mindske det sociale afsavn, skabe rum for eksistentielle samtaler og invitere ind i folkekirkens fællesskab.

Kirken og den grønne omstilling

I 2021 var indsatsområdet for Den Folkekirkelige Udviklingsfond "Klimaet og Kirken". 

Det fokus fortsætter i 2022, hvor fonden støtter initiativer, som fremmer grøn omstilling og klimavenlige løsninger med respekt for den historiske arv, som folkekirken har ansvaret for.

Indsatsområdet afspejler, at folkekirken som en del af det danske samfund ønsker at bidrage til den grønne omstilling, som et bredt flertal i Folketinget har besluttet ved klimaloven.

Fonden lægger bl.a. vægt på, at projekterne under begge indsatsområder indeholder samskabelse, kan bidrage med ny viden og inddrager frivilligt arbejde som en del af projektet. 

Den Folkekirkelige Udviklingsfond

  • Den Folkekirkelige Udviklingsfond støtter initiativer, som udvikler folkekirkens arv og virke.
  • Fonden blev etableret i 2007 og uddeler cirka 2 millioner kroner om året til nye projekter. I alt har 205 projekter fået tilsagn om støtte fra udviklingsfonden.
  • I 2022 er det overordnede fokusområde "Trivsel efter nedlukning" og "Kirken og den grønne omstilling".
  • Ansøgningsfristen for støtte i 2022 er 1. november 2021.

Læs mere om indsatsområderne og find ansøgningsskemaet på Kirkeministeriets hjemmeside.

 

Kilde: Kirkeministeriet