Nyheder
Nyheder

En børnekirke for hele stiftet

Religionspædagogisk Udvalg foreslår, at folkekirken i Københavns Stift etablerer en Børnenes katedral, som skal fungere som spydspids for folkekirkens indsats på børneområdet i København og på Bornholm

”Vores vision går ud på at hæve ambitionerne, når det gælder kirkens tilbud til de yngste," siger provst Johannes Gregers Jensen, som er formand for Religionspædagogisk Udvalg

”Vores projekt går ud på at hæve ambitionerne, når det gælder kirkens tilbud til de yngste," siger provst Johannes Gregers Jensen, som er formand for Religionspædagogisk Udvalg. 
Foto: Udsnit af 3 D-udgaven af Børnenes katedral, som sammen med projektbeskrivelsen blev afleveret til videre behandling i Københavns Stift juni 2019

Af Kirsten Weiss Mose

Der findes efterhånden kirker for enhver aldersgruppe i Københavns Stift. Men det gælder ikke for børnene og deres voksne. Religionspædagogisk Udvalg i Københavns Stift foreslår på den baggrund, at der etableres en Børnenes katedral midt i København.

 
Spydspids for folkekirkens tilbud til børn

”Vores projekt går ud på at hæve ambitionerne, når det gælder kirkens tilbud til de yngste. Rykke arbejdet fra et kælderlokale eller et sidekapel og placere det midt i selve kirkerummet,” siger provst Johannes Gregers Jensen, der er formand for Religionspædagogisk Udvalg.

Konkret foreslår udvalget, at der etableres en kirke i København, som udelukkende skal fokusere på at lave kirke for børn i alderen 0-12 år og deres voksne. Samtidig skal kirken være et sted, hvor stiftes sognekirker kan hente ideer og få sparring og førstehjælp til arrangementer for aldersgruppen.

 
Næste skridt: besøg i provstier og sogne

Religionspædagogisk Udvalg har lavet en gennemarbejdet projektbeskrivelse for, hvordan Børnenes katedral kan blive til virkelighed. Projektbeskrivelsen blev afleveret til videre behandling i Københavns Stift i juni 2019 sammen med en 3 D-model af katedralen, udformet af børn fra stiftet.

Udvalgets næste skridt er at udbrede kendskabet til projektet blandt provstiudvalg og menighedsråd. I den anledning deltog udvalget i fællesmødet for Københavns Stiftsråd og provstiudvalg, som fandt sted tirsdag den 14. januar 2020 i Helligaandshuset i København.

 
Forældre nysgerrige efter kirke og kristendom

Ønsket om at udbygge folkekirkens arbejde med børnekatedralen udspringer af det tre-årige udviklingsarbejde ’Børn i Kirken’

Blandt resultaterne af arbejdet var en hjemmeside med frit tilgængelige materialer, en række børneger og en netværksgruppe på Facebook med 400 medlemmer med dertil hørende netværksmøder. Samtidig blev der i projektperioden iværksat en undersøgelse af børnefamiliernes relation og ønsker til folkekirkens tilbud til dem og deres børn.

Provst Johannes Gregers Jensen forklarer, at der er tre typiske tendenser for relationen mellem børnefamilier og folkekirken:

"Den aldersgruppe, der bliver forældre i disse år, mangler viden om kirke og kristendom. De er nysgerrige, men har svært ved at finde den viden, de har behov for. Og børnene har på den måde meget ringe muligheder for at opnå kendskab til kristendom og kirke, fordi også skolens tilbud på det punkt er stærkt begrænsede."

”Undersøgelsen viste, at der er et kæmpe potentiale, når det gælder folkekirkens tilbud i forhold til målgruppen. Børnefamilierne er nysgerrige, og det samme gælder institutionerne,” siger sognepræst Signe Danielsen, som også er medlem af Religionspædagogisk Udvalg. 

Hun mener, at folkekirken i den situation bør gøre, hvad den kan for at give børnefamilierne mulighed for at blive fortrolige med folkekirkens liv.

 

En mulighed for at gøre hinanden bedre

Projektets andet ben består af et internt kraftcenter for tilbuddene til børn og deres voksne i stiftets sogne.

”Det er helt vildt hårdt at opbygge børnearbejde. De ansatte på området er sultne efter inspiration og erfaringsdeling. Derfor handler projektet ikke bare om at få børn ind i Børnenes katedral. Vi skal hjælpe hinanden til at blive bedre til det, vi er gode til i forvejen: at styrke de personlige møder med børn og børnefamilier," siger Signe Danielsen.

 
Tilbud om oplæg i alle dele af stiftet

For at Børnenes katedral kan blive til virkelighed, skal der udpeges en kirke til formålet, centralt beliggende i København. Udvalget anslår, at det vil koste cirka 3-4 millioner kroner at drive kirken foruden løn til den præst, som skal ansættes ved kirken.

Inden processen når så vidt, ønsker udvalget i første omgang at komme ud og fortælle om projektet i provstiudvalg og sogne, præstekonventer og andre faglige fællesskaber i stiftet.

”Vi synes virkelig, at vi har et solidt og gennemarbejdet projekt, men det er ikke nok. For at projektet lykkes, skal kirken være børnekirke for hele stiftet. Derfor er det nu vigtigt, at alle dele af stiftet får lejlighed til at stifte bekendtskab med ideen, siger Johannes Gregers Jensen.

 

Oplæg om Børnenes katedral hos jer

 

Religionspædagogisk Udvalg tilbyder i løbet af 2020 stiftets sogne, provstier, faglige fællesskaber mm. et oplæg om Børnenes katedral.

 

Ønsker I at få besøg af Religionspædagogisk Udvalg? Kontakt Johannes Gregers Jensen på joje@km.dk