Nyheder
Nyheder

Få styr på menighedsrådsvalg 2020

Folkekirken skal foretage valg til menighedsrådene i 2020. Det er derfor nu tid til at finde kandidater til listen og få overblik over processen forud for valget i efteråret.  

I 2020 skal danskerne til stemmeurnerne og være med til at vælge deres lokale menighedsråd. Det er menighedsrådene, som styrer det kirkelige arbejde i hvert sogn. Foto: Sille Arendt

Af Kirsten Weiss Mose 

Nye kandidater til menighedsrådet kommer sjældent af sig selv. Derfor skal der ofte en aktiv og til tider langstrakt indsats til for at kunne sætte et fuldt menighedsråd. 

En undersøgelse fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har vist, at otte procent af den danske befolkning er parate til at stille op til menighedsrådsvalget. Men de kommer sjældent af sig selv. Derimod er den personlige opfordring det bedste, når det handler om at vække engagementet. 

Menighedsrådet udgør et demokratisk organ, der skal repræsentere sognets befolkning. Samtidig har menighedsrådet en lang række ledelsesmæssige arbejdsopgaver, som kalder på helt konkrete kvalifikationer. Derfor er det en god idé at gå efter en kandidatliste, der afspejler sognets befolkningsmæssige sammensætning såvel som de kompetencer, der skal bruges for at løfte menighedsrådets opgaver.  

Processen er ændret

Menighedsrådet står for valgprocessen i det enkelt sogn. I år følger den for første gang en ny valgform, som betyder, at alle sogne skal afholde orienteringsmøde og valgforsamling på fastlagte datoer.  

Den 12. maj afholdes der offentligt orienteringsmøde i alle sogne, hvor menighedsrådet orienterer om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver og datoer og regler for valget. På valgforsamlingen – den 15. september – kan kandidater stille op til en plads i menighedsrådet, der er mulighed for debat, og der afholdes en skriftlig afstemning, hvor sognets folkekirkemedlemmer stemmer på de opstillede kandidater.

Efter den 15. september og frem til og med tirsdag den 13. oktober er der mulighed for at opstille yderligere lister. Eventuelle afstemningsvalg afholdes tirsdag den 17. november. 

De endelige cirkulærer for menighedsrådsvalget 2020 forventes af blive offentliggjort midt i januar. Her vil man kunne læse om de detaljer i forbindelse med menighedsrådsvalget, som endnu ikke er endeligt fastlagt. 

Vigtige datoer

30. januar: Valgkursus på Bornholm. 
Læs mere her  

3. februar: Valgkursus i København. 
Læs mere her  

12. maj: Offentligt orienteringsmøde om valg afholdes i alle sogne. 
På orienteringsmødet orienterer menighedsrådet om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. 
Læs mere her  

15. september: Valgmøde 
Alle menighedsråd afholder denne dag møde, som indeholder opstilling af kandidater og valg. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der afholdes en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Læs mere her 
I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister. Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen. I 2020 er det tirsdag den 17. november. 
Læs mere her

29. november (1. søndag i advent): De nye menighedsråd tiltræder. 
Læs mere her

Følg med her
Hent inspiration til rekruttering af kandidater i rekrutteringshåndbogen, som sammen med andet inspirationsmateriale kan læses her (kræver login med dit sogns sognekode)