Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Fagbevægelsen og folkekirken i fælles fodslag om bededag

Skriv under og hjælp med at sende et klart budskab til regeringen: Drop planerne om at afskaffe bededag, og lad os få genstartet den demokratiske samtale. Sådan lyder opfordringen fra biskopper.

Regeringen har kortsluttet de demokratiske processer, men du kan være med til at genstarte dem.

Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har startet en underskriftindsamling til bevarelse af bededag, og har i den forbindelse rakt ud til biskop over Københavns Stift, Peter Skov Jakobsen, der sammen med øvrige biskopper bakker op om initiativet.

Siden Grundlovens indførelse i 1849 har Regering og Folketing hørt folkekirkens parter, når der blev lovgivet og fastsat regler om folkekirkens ydre og indre anliggender. Regeringens afskaffelse af bededag ved lov vil være et markant brud med denne tradition.

Kirken værner om den demokratiske tradition for samtale, diskussion og inddragende demokrati og vil arbejde for, at demokratiet ikke lider skade ved dette tillidsbrud. Biskopperne håber og beder til, at der fremover vil være et mod til at fortsætte den danske samfundsmodel, der er kendetegnet ved samtale og inddragelse.

Skriv under og hjælp med at sende et klart budskab til regeringen: Drop planerne om at afskaffe bededag, og lad os få genstartet den demokratiske samtale.