Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Fortsat fokus på fælles udfordringer

En god lejlighed til at holde sig opdateret, lyder det fra en af deltagerne på årets fælles møde mellem stiftsråd og provstiudvalg i Københavns Stift, hvor bl.a. Bibliarium og en fælles klimaindsats var på dagsordenen

Af Kirsten Weiss Mose

Læs dagsorden og bilag til fællesmødet den 22. juni

Onsdag den 22. juni mødtes stiftets provstiudvalg og stiftsrådet for at drøfte stiftsrådets visioner og målsætninger og de projekter, som er fælles for Københavns Stift, som blandt andet tæller modtagelse af ukrainske flygtninge. Folkekirken for Internationals og et Bibliarium.


Margrethe Winther-Nielsen sidder i provstiudvalget i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, er medlem af stiftsudvalget Grøn Kirke og Klima og med i Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse og formand for Distriktsforeningen af Menighedsråd i København. På mødet holdt hun et oplæg om sit arbejde i det landsdækkende projekt Folkekirkens Grønne Omstilling.

Hun fortæller, at hun fik meget interessant og ny viden om, hvad der sker i folkekirken i Københavns Stift på tværs af sogne og provstier.

”Det var både nyt og interessant for mig at høre om den nye stilling som koordinerende provst, som vi har fået i Københavns Stift. Han fortalte, at han vil ud at besøge provstiudvalgene, siger Margrethe Winther-Nielsen.”

Evaluering af de fælles initiativer er vigtig

Hun er spændt på, hvad der kommer ud at den styrkede indsats på tværs af stiftet.

”Fx lyder projektet Folkekirken for Internationals meget interessant, men det er ikke noget, der står på lystavlen hos os, der befinder os i sognene. Jeg er tilhænger af det lokale arbejde. De nye initiativer på tværs af sogne og provstier kan godt virke lidt fjerne. Det er vigtigt, at vi evaluerer initiativerne, og at provstiudvalgene involveres i evalueringen, når det har kørt et stykke tid.”

Hun fortæller, at det var inspirerende og nyttigt selv at holde oplæg om arbejdet i det landsdækkende projekt ’Folkekirkens Grønne Omstilling’, hvor man planlægger en kortlægning af CO2-udledningen i folkekirken på landsplan.

”Der var blandt andet en, der spurgte ind til, hvordan man kunne sikre at sognene efter kortlægningen fortsat indleverede data til projektet, sådan at menighedsrådenes arbejde med klimaforbedrende tiltag blev dokumenteret. Det og meget andet vil jeg tage med tilbage til projektgruppen.”

Potentiale for mere debat

På mødet blev der ikke truffet beslutninger, men der blev informeret om mange forskellige initiativer og i et vist omfang også debatteret undervejs. Margrethe Winther-Nielsen kunne godt tænke sig, at der kommer mere fokus på af få flere involveret i debatten ved de kommende møder.

”Det ville være nyttigt for resultatet af mødet, hvis der kom mere gang i samtalen og debatten under de enkelte punkter. Og så kunne man måske henvise til relevant materiale inden mødet, så deltagerne havde mulighed for at læse lidt mere inden mødet.”

Læs dagsorden og bilag til fællesmødet den 22. juni

 

Fællesmøde 2023

Københavns Stifts provstiudvalg og stiftsrådet mødes næste gang den 19. januar 2023.