Nyheder
Nyheder

Konflikthåndtering på programmet

Intet samarbejde uden konflikter. Den gode nyhed er, at man kan blive bedre til at forstå årsagen og tale konstruktivt om dem. Også i en stiftsadministration eller et menighedsråd. 

Af Malene Bjerre, Helsingør Stift

I køleskabet på arbejdspladsen ligger der altid gamle madrester, og det er altid den samme, der ender med at smide det ud, for det er kun hende, der ser det. Og er det rimeligt? Det kan se ud som en bagatel, men kan hurtigt blive en konflikt på en arbejdsplads. En konflikt, der skal løses, hvis den ikke skal udløse ubehagelige følelser i os, der gør der svært at nå vores mål, både de personlige og de arbejdsmæssige.

Stiftsadministrationerne i Helsingør og Københavns Stift var onsdag den 18. september til fælles temadag om konfliktløsning med psykolog Vivian Heinola. Og konflikter kommer man ikke udenom på en arbejdsplads, understregede psykologen. Samarbejde og konflikter er nemlig to sider af samme sag; når vi er sammen med andre mennesker, kommer vi indimellem i vejen for hinanden. Den gode nyhed er, at konflikter er noget, vi kan øve os i at håndtere på en bedre måde.

Følelserne bestemmer

Et liv med dårligt håndterede konflikter er lidt som en sejltur i et hajfyldt farvand, forklarede Vivian Heinola. I horisonten ligger paradisøerne og glimter; det er vores egentlige mål. Måske vil vi gerne lykkes med et projekt på arbejdet, eller måske vil vi gerne gå hjem fra arbejde til tiden, så der også bliver tid til familien. Vi har også hver især nogle værdier, der som fyrtårne hjælper os med at navigere rigtigt, så vi når vores mål på den rigtige måde, fx med respekt, generøsitet eller stor ansvarlighed.

 tid til anden dukker der hajer op i farvandet: følelser af vrede, ked af det-hed eller oplevelsen af ikke at være god nok, og så taber vi målet af syne, glemmer hvad vi egentlig vil opnå, og hvordan vi gerne vil være i verden. Så gælder det bare om at slippe væk fra hajerne, om man så skal sejle i den stik modsatte retning af det, man egentlig gerne ville. Og så har følelserne fået lov at bestemme. Typiske måder at komme væk fra de ubehagelige følelser på er ved at trække sig, distrahere sig selv, give andre skylden, ruge over dem for at få dem til at give mening.

Fakta

Førstehjælpsinstruks

Det handler om at slippe autopiloten, når man rammes af de ubehagelige følelser, sagde Vivian Heinola og udstyrede deltagerne med det, hun kaldte ’Følelsernes førstehjælpsinstruks’:

 

 1. Stop op. Træk vejret og gør i første omgang ingenting.
 2. Genkend følelsen. Mærk efter, hvad det er for en følelse.
 3. Valider følelsen. Hvordan giver følelsen mening i denne situation
 4. Identificer behovet. Mærk efter, hvad du har brug for lige nu, for ikke at gøre det værre.
 5. Følg værdierne. Hvad tjener dig bedst på længere sigt, når det nu er vigtigt for dig at behandle andre med respekt, være generøs eller ansvarlig.

  Nu er man så parat til at handle på konflikten og tale med den eller de andre om problemet. Og her gælder det ifølge psykologen om at møde den anden med respekt. For det første ved at forstå, at den anden måske har handlet ud fra andre værdier end vores, eller har mødt en haj, som vi selv, måske helt uden at være klar over det, har udløst i dem. Og for det andet ved at lære at tale om det på en både tydelig og anerkendende måde.
   
 6. Beskriv nøgternt de objektive facts. Sig ikke ”altid” og ”aldrig”, vær præcis.
 7. Udtryk dine følelser og meninger. Den anden kan ikke gætte dem.
 8. Gør dine ønsker og mål klart. Sig tydeligt, hvad du vil og ikke vil.
 9. Fortæl om følgerne. Nævn de gode ting, der kommer ud af det, hvis du får det som du ønsker. Og husk at sige tak, hvis det sker.
 10. Hold opmærksomhed på emnet. Gentag dit ønske, hvis det ikke sker.
 11. Stå ved dig selv. Hold fast i, at dit ønske er i orden
 12. Forhandl. Lyt til den andens ønsker, undersøg hvor I kan mødes. Så kan man i sidste ende lære at sige til de andre, at de skal hjælpe til med at rydde op i køleskabet. Eller måske opdager man, at noget andet faktisk er vigtigere.

PRØV SELV

 

Værdiøvelse

Måske har I lyst til selv at undersøge, hvordan jeres værdier ser ud, og om I arbejder efter dem – fx i menighedsrådet?

 

Lav en række kort med værdier, for eksempel:

Respekt, tillid, engagement, humor, pligtopfyldenhed, organisering, åbenhed, generøsitet, hjælpsomhed, nærvær, kreativitet, selvstændighed, naturen, skønhed, work-life-balance, udvikling, læring, forandring, humor, eventyrlyst, sundhed, økologi (tilføj selv, hvis der mangler nogen).

 

Hver deltager deler kortene op i tre bunker: a) vigtige, b) mindre vigtige, c) ikke vigtige. Vælg så mellem tre og ti værdier, der er vigtige i arbejdslivet.

 

Sæt jer to og to og tal om, hvilke I har valgt, hvorfor, og hvordan de enkelte værdier kommer til udtryk i små og store ting i jeres arbejdsliv.

 

Led sammen efter andre både store og helt små handlinger, der kan udfolde værdierne. Er der noget, du har lyst til at gøre mere af? Er der noget andet, du kan skære ned på, så du i højere grad kan arbejde værdibaseret?