Nyheder
Nyheder

Landemode giver plads til samtale

Folkekirken på Bornholm har brug for at øge samarbejdet for at løfte sognenes administrative opgaver. Det er en af grundene til, at det er vigtigt at mødes og tale sammen, siger Johannes Gregers Jensen, provst i Bornholms Provsti, hvor der mandag den 4. november er landemode


Af Kirsten Weiss Mose - Foto: Rønne Kirkes facebookside

”Det betyder meget, at vi kommer sammen, alle os, der er engageret i folkekirken på Bornholm. At vi får set hinanden og talt sammen som provsti. Vi har brug for at se os selv som én samlet folkekirke, som er fælles om at løfte en opgave for alle, der bor på Bornholm.” 

Det siger Johannes Gregers Jensen, provst i Bornholms Provsti, der gerne vil have et tættere samarbejde i folkekirken på Bornholm.

”Mange andre steder i samfundet har man centraliseret de administrative opgaver, mens de i folkekirken fortsat er meget decentralt placeret langt de fleste steder." 

"Det decentrale er en kæmpe styrke. Men jeg tror, vi skal se på mulighederne for at samarbejde noget tættere, når det gælder de administrative opgaver, som både er blevet flere og mere krævende."

"For at kunne samarbejde mere, er det vigtigt, at vi mødes og minder os selv om, at vi i folkekirken på Bornholm er en fælles organisation. Derfor er begivenheder, som det årlige landemode, af stor betydning for folkekirken på Bornholm.”

For provsten er mulighederne for folkekirken dog mindst lige så store som udfordringerne.

”Vi er en stor organisation af meget engagerede folk, som alle gerne vil noget med kirken. Samtidig oplever jeg, at mennesker på Bornholm i dag har et mere positivt syn på folkekirken og bedre kan se sig selv som en del af den, end vi har gjort tidligere.”

Teaterøjne på gudstjenesten

Katrine Wiedemann har modtaget Reumert-priser for sine teaterstykker. Senest har hun instrueret ’Shakespeare in love’, som gik på Østre Gasværk foråret 2019.

Mandag aften den 4. november giver hun under overskriften "Tidløs lidenskab" sit bud på fremtidens gudstjeneste på landemodet på Bornholm.

 

Program for landemodet på Bornholm

Kl. 19.00 Gudstjeneste i Sct. Nicolai kirke, Rønne, ved biskop Peter Skov-Jakobsen
Kl. 20.30 Samlingsmøde på Hotel Griffen, Rønne

  • Velkomst og tale ved biskop Peter Skov-Jakobsen
  • "Ny kommunikationsstrategi. Det betyder det for jer" ved Ulla Haahr, leder af Presse og Kommunikation i Københavns Stift
  • Kaffebord
  • "Tidløs lidenskab" ved Katrine Wiedemann, sceneinstruktør

Kl. 22.00  Afslutning