Nyheder
Nyheder

Mere fokus på sognenes kommunikation

Københavns Stift har fået ny kommunikationsstrategi: Fremover skal der gøres mere for at understøtte sognene i deres arbejde med at kommunikere til brugerne af kirkerne. 
 

Af Ulla Haahr

En blæsende tirsdag formiddag i september mødtes 25 kommunikationsfolk til netværksmøde om kirkeblade i Bellahøj Kirke. Formålet var at give hinanden inspiration om, hvordan et kirkeblad kan se ud i dag. 

Kan det være et fælles indstik i ugeavisen fra 10 kirker i ét provsti som Frederiksberg? Som et livstilsmagasin hvor kirken rækker ud til dem, der ikke kender den i forvejen i Brønshøj. Eller som et debatmagasin med et årligt tema, der kombineres med arrangementer i selve kirken som i Skt. Jakobs Kirke på Østerbro.

”Jeg er blevet meget inspireret af især Frederiksbergs løsning om en fælles kommunikation i lokalavisen. Det er noget konkret, jeg kan tage med hjem og vil drøfte med vores provst,” siger Lene Havtorn, formand for menighedsrådet i Svaneke. Hun repræsenterer Bornholm i kommunikationsnetværket, som er for alle, der arbejder med kommunikation i Københavns Stift.

”Vi står midt i beslutningen om, hvad der fremadrettet skal ske med kirkebladet, så jeg tager meget med mig tilbage fra oplægsholdere som bidrag til vores egen proces,” fortæller Mette Lilly Nielsen, der er info- og kulturmedarbejder i både Husumvold og Husum kirker.

Med stiftets nye kommunikationsstrategi vil det faglige samarbejde blive styrket – fx gennem flere netværksmøder, og det ser hun frem til: ”Jeg sidder meget alene med mine arbejdsopgaver, så ud over det konkrete tema ved netværksmøderne, så er de også et godt forum for en slags ”reality check” af det, jeg går og laver.”

Et internt kommunikationsbureau

Presse- og kommunikationsenheden (POK) har med den nye strategi ændret målgrupper. Tidligere var fokus især på borgere i hovedstaden med et ønske om at få flere til at interessere sig for kirken. 

Nu handler det i højere grad om de interne målgrupper - de ansatte og frivillige i stiftets kirker. Det sker i en erkendelse af, at det er kirkerne, der har den direkte kontakt til dem, der bruger kirken: POK vil ved at understøtte kirkernes kommunikation medvirke til, at sognene når bredere ud, så endnu flere oplever kristendommen og kirken som relevant. 

Læs Københavns Stifts kommunikationsstrategi her.

Konkret betyder det, at sognene kan trække på POK som et slags internt kommunikationsbureau og f.eks. få rådgivning om brugen af de sociale medier, workshop om udvikling af kommunikationsstrategi, kirkens kontakt med pressen og billeder fra en ny fælles fotodatabase.

For at udbrede kendskabet til mulighederne vil POK besøge alle sogne i de kommende par år. Dels for at fortælle om de kommunikationsfaglige tilbud og dels for at få viden om, hvad der foregår i de mange kirker i Københavns Stift. 

Vi er fælles i stiftet

Nyhedsbrevet ”Kirken i København” er desuden netop lukket som en konsekvens af den nye strategi, eftersom det henvendte sig til borgerne i hovedstaden. I stedet for bliver der nu skruet op for det forholdsvis nye interne nyhedsbrev ”Stiften - Nyhedsbrevet for ansatte og frivillige i Københavns Stift”, der, som navnet antyder, er rettet til ansatte og menighedsrådsmedlemmer i stiftet. 

Nyhedsbrevet skal styrke videndeling og erfaringsudveksling og øge muligheder for samarbejde mellem de mange forskellige faggrupper, der er knyttet til kirkerne. Målet er, at læserne oplever, de arbejder sammen om den større fælles opgave: At tilbyde stiftets befolkning en folkekirke, der bliver oplevet relevant og meningsfuldt.

En anden meget konkret udløber af den nye strategi er den nye hjemmeside, der gik i luften 1. oktober. Også den retter sig nu først og fremmest mod de ansatte og frivillige ved kirkerne med mere fokus på relevant viden, stiftsadministrationens rådgivning, nem adgang til regler og lignende. Den store, fælles kalender over begivenheder og arrangementer i kirkerne bliver bevaret. Mange københavnere googler sig frem til aktiviteter, som f.eks. babysamlesang og koncerter via stiftets hjemmeside, og her giver kalenderen overblik over kirkernes tilbud på tværs af sognegrænser.

Stadig også biskoppens presseenhed

Alt kommer dog ikke til at handle om intern kommunikation eller sognenes arbejde. For det er også en opgave for POK at arbejde for at synliggøre kirken i samfundet generelt. Derfor er medierne en væsentlig målgruppe, og POK vil også fremover stå for biskop Peter Skov-Jakobsens pressearbejde.

Det vil i samme ombæring også stadig være en væsentlig opgave at løfte kommunikationen for folkekirken bredt: Gennem samarbejde med de andre stifter, biskoppernes fælles aktiviteter og folkekirken.dk. Ligesom det er en ambition at styrke samarbejde med andre relevante organisationer, f.eks. inden for kultur og uddannelse.

Sådan er strategien blevet til

  • Kommunikationsstrategien er blevet udviklet i løbet af foråret og er blevet drøftet flere gang i både stiftsråd og Kommunikationsudvalget. 
  • Undervejs er forskellige repræsentanter for målgrupperne blevet interviewet: præster, kirketjenere, kordegne, organister, menighedsrådsmedlemmer, biskoppen, stiftsadministrationen, kirkeministeriet og medier.
  • Netværket for kommunikationsansvarlige i stiftet har også været inddraget i flere omgange.
  • Den endelige strategi blev vedtaget af Kommunikationsudvalget i begyndelsen af september.