Nyheder
Nyheder

Ny uddannelse på vej

FUV skal stå for fem ud af seks uger af den nye uddannelse for nyansatte kirke- og kulturmedarbejdere. Første hold kan begynde til februar, vurderer uddannelsesleder Ulla Morre Bidstrup.

Uddannelsesleder Ulla Morre Bidstrup regner med, at de første kirke- og kulturmedarbejderelever på den obligatoriske fem ugers-uddannelse kan begynde til februar 2020. 

”Vi er i fuld gang med at få uddannelsen på benene,” fortæller Ulla Morre Bidstrup, uddannelsesleder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). 

Tidligere er kirke- og kulturmedarbejdere blevet vurderet individuelt i forhold til, hvilken uddannelse de havde behov for. Nu bliver det obligatorisk for alle nyansatte kirke- og kulturmedarbejdere at få fem ugers kirke- og kristendomsundervisning. Undtaget fra den regel er ansatte med en række uddannelser som indeholder indføring i kirke og kristendom. Det kan eksempelvis være en bachelor i teologi eller religionsvidenskab eller læreruddannelsen med kristendomskundskab som linjefag.  
 

Ulla Morre Bidstrup regner med, at de første elever på den obligatoriske fem ugers-uddannelse kan begynde til februar 2020. Uddannelsen skal fordeles mellem to ugers kirkefaglig uddannelse og tre ugers kristendomsfaglig uddannelse.  
 

Fakta

Nye uddannelseskrav til kirkefunktionærer

Kirkeministeriet offentliggjorde den 14. november et cirkulære med nye krav til kirkefunktionærernes uddannelse.  
 

For kirke- og kulturmedarbejderne betyder de nye bestemmelser væsentlige ændringer. Hidtil har et ækvivaleringsudvalg vurderet den enkelte kirke- og kulturmedarbejders uddannelsesbehov m.h.t. kristendomsfagligheden, suppleret med 4 ugers efteruddannelse hos FUV. 

 

Ifølge den nye ordning udgår ækvivaleringsudvalgets vurdering og erstattes af fem ugers obligatorisk uddannelse, som Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter skal stå for. Uddannelsen skal finansieres af de ansættende menighedsråd.
 

Desuden skal kirke- og kulturmedarbejderne, ligesom alle øvrige kirkefunktionærer, deltage i et obligatorisk introduktionskursus i "Samarbejde, kommunikation og faglig etik"

 

Vær opmærksom på, at den obligatoriske undervisning for kirke- og kulturmedarbejdere ikke nødvendigvis er tilstrækkelig uddannelse til at kunne varetage de ønskede jobfunktioner og opgaver.

Læs uddannelsescirkulære for kirkefunktionærer her
 

Hvad er en kirkefunktionær
Kirkefunktionærer er en fællesbetegnelse for folkekirkens lokalt ansatte, ikke-gejstlige personale: kirketjenere, kordegne, kirkesangere, organister, gravere, kirke- og kulturmedarbejdere mm.

Tæt samarbejde med fagforening 

I tilrettelæggelsen af uddannelsen, som med stor intensitet finder sted i netop disse uger, arbejder FUV tæt sammen med kirke- og kulturmedarbejderforeningen. Ligesom de også er i kontakt med nogle af de uddannelsesudbydere, der tidligere har modtaget denne gruppe til uddannelse i kristendomsfaglighed. 

Det er nødvendigt for at tilrettelægge den bedst mulige uddannelsesplan og tilgodese den meget brede gruppe, der skal igennem de fem ugers obligatoriske undervisning, forklarer Ulla Morre Bidstrup. 

”Det er en stor udfordring at tilbyde relevant undervisningen for den brede gruppe, som skal gennemføre uddannelsen. Der er såvel akademikere med lange universitetsuddannelser som personer, der ikke har gået i skole siden 9. klasse.”  

Grunduddannelse plus ekstra uddannelsesmoduler

En anden udfordring er, at kirke-og kulturmedarbejdergruppens arbejdsopgaver er meget forskellige og dækker et bredt felt af arbejdsområder i folkekirken: undervisning af børn og unge, kommunikation af sognets aktiviteter, dåbsoplæring, afholdelse af spaghettigudstjenester, børnekirke under højmessen, tværkulturelt arbejde og meget mere. 

Derfor vil FUV ud over den obligatoriske uddannelse tilbyde en række uddannelsesmoduler som supplement til de fem ugers grunduddannelse. 

”Vi deler kirke- og kulturmedarbejderforeningens opfattelse af, at det er meget kort tid til at uddanne kirke- og kulturmedarbejderne. Og vi samarbejder derfor tæt med kirke- og kulturmedarbejderforeningen om at tilbyde supplerende uddannelse inden for de mange arbejdsopgaver, som ikke er dækket af de fem ugers kirke- og kristendomsundervisning. Fx inden for religionspædagogik, diakoni og kommunikation,” siger Ulla Morre Bidstrup.