Nyheder
Nyheder

Ny valgform lover godt for fremtiden

Billedhistorie: Præsentationsrunder og diskussioner om arbejdet i den lokale kirke fyldte en del under valgforsamlingen den 15. september. Og det var godt, lyder det fra flere kirker.

Hver anden plads i Hyltebjerg Kirke var besat, hvilket - i coronasprog - betyder næsten fyldt kirke. Foto: Anne Skouboe.

Af Henrik Dons Christensen

Valget til menighedsrådene foregik i år anderledes end foregående år. Dels fyldte coronavirus en del, dels var afstemningsvalget ændret til en valgforsamling, hvor menighedsrådet vælges, med mindre en alternativ liste melder sig på banen inden 13. oktober. 

Som en del af valgforsamlingen skulle alle kandidater præsentere sig selv. Sidst på dagen kunne de fremmødte stemme på, hvem af de opstillede kandidater, de ønskede ind i menighedsrådet.

På grund af stort fremmøde var valgforsamlingen i Vor Frue Kirke rykket fra Metropolitanskolen til kirkerummet. Foto: Emil Fritzemeier.

Stemmerne tælles sammen i Vor Frue Kirke. Foto: Emil Fritzemeier

I Vor Frue Kirke lykkedes det at fylde menighedsrådet ud, og samtlige stedfortræderpladser er besat. Det skete på en aften med en hel del debat, og selvom aftenen var lang, får det ikke menighedsrådsmedlem i Vor Frue Kirke, Karsten Fledelius, til at tage armene ned af begejstring.

”Ud over at det var besværligt med corona-restriktionerne, var det en befrielse med den nye valgform, fordi det tog udgangspunkt i den enkelte persons tanker, og ikke en partiliste, som tidligere. Det giver en større bredde, mandat og legitimitet for menighedsrådet. Jeg oplevede helt klart en særlig stemning, hvor der var bid i valghandlingen, men jeg fik en fornemmelse af, at alle var stærkt engageret i kirkens og sognets fremtid. ”

På grund af stort fremmøde var valgforsamlingen rykket fra Metropolitanskolen til kirkerummet i Vor Frue Kirke.

På billedet fra valgforsamlingen i Brønshøj ses Simon Palmer fortælle, mens sognepræst Peter Nejsum holder mikrofonen. Foto: Ulla Haahr.

I Brønshøj har administrationschef Martin Bjarklev også været begejstret efter valgforsamlingen den 15. september. Han fremhæver især en mere strømlinet digital løsning til indtastning af stemmerne efter valget, som i Brønshøj har fungeret upåklageligt.

”Det er den rigtige retning at gå digitalt, og jeg taler af erfaring, for jeg har været med til menighedsrådsvalg de seneste 30 år. Det er en ny tidsalder, vi går ind i.”

Han har på sidelinjen set, hvordan der i år er mere interesse om valget og især kirkens fremtid.

”Til valget var stemningen rolig, afslappet og interesseret. Der var stor interesse for at spørge ind til de opstilledes mærkesager, og der var ingen utålmodighed, selv om det tog tid. Vi har altid haft fredsvalg her i Brønshøj, og vi har altid haft et godt menighedsråd. Men det er dejligt at se, at vi i år også kan mønstre fire nye medlemmer, der alle trækker gennemsnitsalderen ned, og at vi også for første gang har fire stedfortrædere til menighedsrådet.”

Den røde løber var rullet ud, da Hyltebjerg Kirke holdt valgforsamling. Foto: Anne Skouboe

Registreringen af stemmeberettigede i Hyltebjerg Kirke foregik med håndsprit og højt humør. Foto: Anne Skouboe

I Hyltebjerg Kirke var den røde løber rullet ud i forbindelse med menighedsrådsvalget. Det gør man ved større begivenheder i kirken.

“Jeg synes, det er vigtigt at vise bydelen, når der sker noget i kirken. Så løfter de forbipasserende blikket fra fortovet og ser, hvad der sker indenfor,” siger kirke- og kulturmedarbejder Anne Skouboe, der har taget initiativ til løberen.

“De fremmødte blev glade, da de så og gik på løberen, og det gav en god grundstemning til aftenen, hvor der var en virkelig god atmosfære - nærmest som på en valgnat,” fortæller hun.

Også her blev samtlige pladser i menighedsrådet besat, og der blev desuden valgt fire stedfortrædere.

I Hellig Kors Kirke var der god coronaafstand mellem de stemmeberettigede. Foto: Heidi Veicherts.

I Blågårdens Sogn ligger de to kirker Hellig Kors Kirke og Brorsons Kirke. De deler menighedsråd, og efter valgforsamlingen er hele rådet blevet udskiftet. 

Natalie Bjerrum, der er afgående formand, har ro i maven med udsigten til det kommende menighedsråd.

“Det ser ud til at blive et ressourcestærkt råd med ti kompetente medlemmer, som spænder fra to unge på 22 til mere erfarne folk, der tidligere har prøvet at arbejde i et menighedsråd,” siger den afgående formand, som synes, at den nye valgform både har fordele og ulemper.

“Det var dejligt at få sat ansigter på kandidaterne og høre deres begrundelse for at stille op, men det var lidt en flad fornemmelse, at vi efter valgforsamlingen ikke kunne fejre, at vi har valgt et nyt menighedsråd. Vi skal vente til den 13. oktober, før det er helt på plads,” siger hun og henviser til reglen om, at der kan indleveres alternative lister ind til 13. oktober.

Tidslinje for menighedsrådsvalget

  • 13. oktober: Frist for indlevering af kandidatliste og dermed udløsning af afstemningsvalg.
  • 17. november: Afstemningsvalgdagen, hvis der er indleveret lister senest 13. oktober.
  • 28. november: Frist for afholdelse af konstituerende møde.
  • 29. november: Funktionsperiode for nyt menighedsråd begynder.