Nyheder
Nyheder

Opdaterede retningslinjer for ansvarlig håndtering af coronavirus

Fra at have haft fokus på genåbningen, tager retninglinjerne nu i højere grad udgangspunkt i en forsvarlig håndtering af corona-tiltag på længere sigt.

Retningslinjerne er generelt ændret, så de imødekommer Sundhedsstyrelsens ønsker. Særligt med henvisning til første punkt er retningslinjerne blandt andet omdøbt til "Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund." 

Med henvisning til punkt tre er der tilføjet et afsnit om "Tiltag ved lokale smitteudbrud mv." som blandt andet indeholder konkrete eksempler til et sådan beredskab.

De konkrete ændringer i retninglinjerne

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, som særligt har ønsket at: 

  • Det tidligere perspektiv i retningslinjernes indledende tekst (om en kontrolleret genåbning) ændres til et mere aktuelt perspektiv (om langtidsholdbare løsninger mhp. at fastholde den igangværende samfundsaktivitet i videst muligt omfang og samtidig sikre optimal smitteforebyggelse).
  • Sætte øget fokus på, at der så vidt muligt skal sikres god og hyppig udluftning i de anvendte lokaler, og at recirkulation af luft i ventilationssystemer så vidt muligt skal undgås.
  • Alle kirker og trossamfund skal have et beredskab for håndtering af ansatte, frivillige og besøgende med symptomer på eller smitte med corona/COVID-19.

Desuden er retningslinjerne ændret så de er i overensstemmelse med det nuværende forsamlingsforbud på 50 personer.

Download PDF