Nyheder
Nyheder

Hvordan må der synges i kirken under genåbning?

Sang i kirkerne i genåbningsfasen vil se forskellig ud fra kirke til kirke, og der er vejledning at hente i fælles tjekliste. Fælles for alle er, at man skal overholde gældende retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne for at undgå smitterisiko.

Husk afstand, når der synges i kirken. Arkivfoto: Henrik Dons Christensen

Af Elsebeth Grummesgaard Gjesing

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer er ens for alle, når det gælder sang i kirkerne under genåbning. Men hvordan man inden for retningslinjerne vælger at genåbne, skal drøftes lokalt i de enkelte kirker – fx hvilke aktiviteter man kan og ønsker at sætte i gang indenfor for de gældende retningslinjer. Her kan lokale forhold, hvad angår sang- og gudstjenestekultur, personale og fysiske rammer spille ind.

Sognepræst i Lindevang kirke, Christiane Gammeltoft-Hansen er på vegne af Folkekirkens Ungdomskor en del af den task-force, som har udarbejdet en tjekliste for sang i kirken. Med afsæt i Sundhedsmyndighedernes retningslinjer peger gruppen udarbejdet på nogle overvejelser, som gør sig gældende og melder sig i forhold til retningslinjerne for genåbning af kirkerne med sang.

Gudstjeneste med eller uden sang

Christiane Gammeltoft-Hansen henviser til denne ”Tjekliste ved genåbning af folkekirkens korvirksomhed”, hvor der blandt andet står, at der skal være to meters afstand ved sang mellem deltagere i gudstjenesten, og at afstanden opgøres ”fra næsetip til næsetip”. Samt at det maksimale antal besøgende ved gudstjenester, andagter, kirkelige handlinger og andre menighedsaktiviteter er én person pr. fire m2 gulvareal.

"I Lindevang Kirke på Frederiksberg, hvor jeg er præst, er der plads til 40 mennesker ved sang og 75, hvis vi ikke synger. Vi har stole i stedet for bænke, og har placeret stolene i den afstand, som de centrale retningslinjer angiver, at der skal være. Placeringen af stolene er samtidig lavet på en sådan måde, at det er enkelt at omstille fra sang til ikke-sang og omvendt. Menighedsrådet har valgt at prioritere, at vi kan være så mange som muligt til gudstjenesterne, hvilket altså pt. vil sige 75. Dette har betydet, at vi har haft flere gudstjenester uden sang end med sang her i den første periode efter genåbningen," fortæller Christiane Gammeltoft-Hansen.

Nogle kirker vælger, at gudstjenesten skal være med sang, og sørger for, at antallet af deltagere ikke overstiger det tilladte antal. Hvis man vælger at holde gudstjeneste uden sang, gælder det fortsat, at man maksimalt må være én person pr. fire m2, men så behøver afstanden mellem deltagerne kun være en meter, som det som udgangspunkt gælder i samfundet i øvrigt.

Kor og øvrig sang

Når det handler om øvrig sang i kirken, fx børne- og voksenkor, gælder samme regler omkring afstand og antal, men også her er det op til den enkelte kirke at se på, om det er muligt at leve op til krav om ekstra rengøring, og om der er lokalemæssige udfordringer eller øvrige forhold, som kan spille ind i tilrettelæggelsen.

I tjeklisten lægges der op til, at det lokalt overvejes, hvordan retningslinjerne skal implementeres. Som der står i tjeklisten: ”Disse retningslinjer skal implementeres gennem en lokal dialog på alle områder af kirkens aktiviteter. Kirker og tilhørende sognegårde er meget forskellige, og kor er mindst lige så forskellige. Dermed kan mulighederne for at genoptage korenes aktivitet også være forskellige”.

Tjekliste for genstart af korformat i kirkerne