Nyheder
Nyheder

Samtaleark skal skyde nyt social-etisk projekt igang

I slutningen af februar vil menighedsrådene i stiftet modtage samtaleark, som de kan bruge til at afdække, hvilke social-etiske aktiviteter det enkelte sogn har.

Forsker Karen Marie Leth-Nissen står i spidsen for den nye undersøgelse af, hvilke social-etiske arrangementer der er i sognene, og hvordan man kan nå nye målgrupper. 

Af Ulla Haahr

Social-etisk udvalg i Københavns Stift har besluttet at få undersøgt, hvad der egentlig foregår rundt om i sognene, når det gælder social-etisk arbejde. Det kan fx være varmestuer, sorggrupper eller støtte til udsatte børn. 

Formålet er at få viden om, hvad kirkerne allerede gør, og om de kan gøre mere i fællesskab for at hjælpe de udsatte grupper, der har brug for det. 

Det er forsker Karen Marie Leth-Nissen fra Københavns Universitet, der skal gennemføre kortlægningen, som starter med at menighedsrådene i slutningen af februar modtager et samtaleark. Det kan de bruge til under et almindeligt menighedsrådsmøde at drøfte sognets indsatser. 

”Stiften” har spurgt Karen Marie Leth-Nissen, hvorfor det er vigtigt, at menighedsrådene deltager: 

”Vi forsøger at kortlægge det social-etiske arbejde i hele stiftet, og derfor har vi brug for, at alle hjælper til, så vi får det hele med. For at kunne lave undersøgelsen har vi brug for viden fra menighedsrådene, som jo er dem, der ved, hvad der foregår lokalt. Vi vil gerne høre om de konkrete indsatser, der aktuelt finder sted i sognene. Samtidig vil vi også gerne vide, om der måske er udsatte grupper i sognene, som af den ene eller anden grund ikke nås.”

Hvad får menighedsrådene selv ud af at deltage?

”Menighedsrådene får selvfølgelig den rapport, som kommer ud af undersøgelsen, og dermed får de viden om det, der sker i de andre sogne i stiftet. De kan også blive klogere på, hvad de andre sogne kunne tænke sig at tage fat på i fremtiden, og dermed bliver der mulighed for at skabe nye samarbejder, hvis menighedsrådene ønsker sig det.”

Hvad kommer der til at ske efter, at menighedsrådene har afleveret referaterne fra samtalearket?

”Samtalearkene afleveres hos biskoppen. Og derefter går mit arbejde i gang med at analysere og kategorisere materialet. På den måde danner jeg mig et overblik over al den nye viden. Det bliver til et kapitel i rapporten og del af det store billede, vi får, når undersøgelsen er færdig.”

Ud over materialet fra menighedsrådene vil de kirkebogsførende præster senere på foråret blive bedt om at udfylde et spørgeskema om sognets projekter, hvor der vil blive spurgt til antal deltagere i de social-etiske aktiviteter, hyppighed og lignende. Disse oplysninger vil indgå i undersøgelsen, som er planlagt til at blive færdig i efteråret 2020.

Fakta

Om Karen Marie Leth-Nissen

Karen Marie Leth-Nissen er uddannet teolog og ph.d. Hun har været sognepræst i knap 10 år. Siden 2015 har hun forsket i folkekirkens udvikling på Københavns Universitet og er desuden tilknyttet Lolland-Falsters Stift som teologisk konsulent.