Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Seksuel chikane kan forebygges 

Alle skal kende til stiftets handleplan mod seksuel chikane. Derfor mødtes provster og tillidsrepræsentanter den 1. september for at få konkrete redskaber til at forebygge og håndtere grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen. Næste skridt bliver at sætte fokus på emnet i sognene, fx gennem provstikonventerne.

Mennesker samlet i forgrunden mappe med teksten 'Hvor går grænsen'

På kurset blev dialogværktøjerne fra Arbejdstilsynet brugt til at drøfte eksempler på svære situationer. Foto Ulla Haahr 

Af Ulla Haahr

”Hvad er definitionen på seksuel chikane?”, ”Hvordan griber man ind, når der ikke er ønske om at rejse en sag?”, ”Hva' med retssikkerheden, når situationer bliver opfattet forskelligt?”

Det var nogle af spørgsmålene fra provster, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne, der 1. september var samlet i Bispegården til kursus om håndtering af seksuel chikane.

Der er nultolerance mod seksuel chikane i Københavns Stift, og kursets formål var at klæde deltagerne på til at arbejde videre lokalt med emnet – blandt andet gennem redskaber som actionscards, dialogværktøj og handleplaner.

- Det er jer, der kan gøre en forskel. I kender præsterne og de lokale forhold, lød det fra stiftsjurist Julie Weile Larsen, der stod for kurset.

Forebyggelse nytter

I arbejdet med at forebygge krænkende adfærd er der en række, der har effekt. F.eks. er det dokumenteret i en undersøgelse fra FOA, at markant færre føler sig udsat for seksuel chikane på arbejdspladser, der har handleplaner og som tydeligt italesætter acceptabel og ikke-acceptabel adfærd.

Derfor var der disse væsentlige pointer fra Julie Weile Larsen til deltagerne:

  • Skab et trygt rum for at tale åbent om udfordrende oplevelser og situationer.
  • Bliv enige om hvilke handlinger, der er acceptable og ikke-acceptable på jeres arbejdsplads.

Næste skridt er lokalt

Det kan gøres gennem dialogværktøjer fra Arbejdstilsynet, hvor man fx skal overveje, hvad man vil tænke, sige eller gøre, hvis man til julefrokosten ser en kollega befamle en anden kollega, der er meget beruset. Eller hvad arbejdspladsen kan gøre.

Under kurset blev dialogværktøjerne anvendt i gruppearbejdet, og Jens Bach Pedersen, præst i Dragør Kirke og tillidsrepræsentant, oplevede, at det var yderst nyttigt og godt at tale ud fra.

- Det handler om, hvilken kultur der skal være om disse ting, og det sætter debatten godt i gang. Det kan vi også gøre lokalt – for det er netop udfordringen: Hvordan italesætter vi dette? Det kalder på, at vi bruger tid på det i provstiet.

Læs mere her: Biskopppen mener

Godt arbejdsmiljø kræver hurtig handling

Hvad er seksuel chikane?

Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

(Ligebehandlingsloven §1, stk. 6) 

 

Fysisk: Berøring, kys, klap på bagdel mv

Verbal: Seksuelle kommentarer, spørgsmål, forslag eller lignende

Ikke-verbal: Fremvisning af billeder med seksuelt indhold mv.