Nyheder
Nyheder

Slutspurt for liturgiprocessen

Januar 2022 beslutter biskopperne, hvad der skal ske på gudstjenestefronten som resultat af folkekirkens liturgiproces. Der er derfor lagt op til et travlt efterår, som skal sikre, at beslutningen sker på et kvalificeret grundlag.

 Kvinde med mikrofon taler til en forsamling

Debatten om fremtidens gudstjeneste blev sat i gang af biskopperne Fra debatten om fremtidens gudstjeneste på Himmelske Dage på heden i 2019.

Af Kirsten Weiss Mose

350 mails. Så mange var der i mailboksen folkekirkensliturgi@km.dk den 26. marts, som var deadline for skriftlige bidrag til folkekirkens liturgiproces. I de kommende måneder vil tre biskopper og to fagsekretærer systematisere indholdet i de mange bidrag. Det skal bruges til at komme med konkrete udkast til, hvordan folkekirken kan udvikle og understøtte det gudstjenestelige arbejde. For til januar 22 skal biskopperne endelig beslutte, hvilke tiltag der skal gennemføres for at styrke gudstjenestelivet.


Stort arbejde venter biskopperne

Inden de tre biskopper og to fagsekretærer når så langt, ligger der en stor opgave og venter på dem.

- Vi har en masse interessant materiale, som vi nu skal gennemtygge og tematisere. Målet er et udkast til konkrete projekter og ideer, som peger i en bestemt retning. Og jeg håber, at de mange bidrag kan være med til at pege på, hvor vægten skal lægges.

- I min gennemgang af de mange bidrag vil jeg have folkekirkens tre ben med i tankerne: sognet og præsten, biskop og provst og endelig de fællesfolkekirkelige organisationer. Jeg vil undersøge, hvordan bidragene kan styrke alle tre dele, siger Elof Westergaard, biskop i Ribe Stift.


Konference skal bidrage til endelig kvalificering

Den 13. november er datoen for den sidste liturgikonference i denne omgang. Her skal biskoppernes udkast præsenteres, og deltagerne skal komme med deres sidste input til, hvilken retning arbejdet skal tage.

- Til forskel fra tidligere i processen stiller vi biskopper os i højere grad frem den 13. november og fortæller om, hvordan vi tænker om det her. Vi skal selvfølgelig ikke tale hele dagen, men der skal være plads til drøftelser af, hvordan deltagerne ser på biskoppernes forslag, så det kan være med til at give den endelige kvalificering af udkastet. Jeg håber, at konferencen kan være med til at forfine de foreløbige konklusioner og ideer, som vi skal være kommet frem til på det tidspunkt, siger Elof Westergaard.

Ambitionen er, at alle interesserede kan deltage. Og derfor arbejder biskopperne på, at det bliver muligt at deltage både fysisk og online.

Bispemødet i januar sætter et foreløbigt punktum for liturgiprocessen. Her skal biskopperne træffe beslutning om, hvilke af forslagene der skal arbejdes videre med. Hvad det nærmere indhold bliver, vil de kommende 7-8 måneders arbejde vise.

- Jeg håber, at vi kan præsentere nogle konkrete forslag, som kan være med til at styrke kirkelivet i Danmark i de kommende år. Vi skal ikke sidde tilbage med rapporter, som alligevel ikke bliver brugt til noget, men vælge mellem, hvilke konkrete udkast vi skal realisere i folkekirken i de kommende år, siger Elof Westergaard.

Liturgiproces: Det sker i efteråret

  • 26. marts: Deadline for bidrag til folkekirkens liturgiproces
  • 13. november: Liturgikonference, hvor en inviteret gruppe på 500 deltagere drøfter biskoppernes forslag. Alle interesserede har mulighed for at deltage online
  • 3.-6. januar 2022: Biskopperne tager endelig stilling til de konkrete forslag.