Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Sommerbrev fra Peter Skov-Jakobsen

Det er vigtigt, at vi har medier, der forholder sig kritisk til embedsførelsen i det danske samfund – også i folkekirken, skriver Peter Skov-Jakobsen i sit sommerbrev til ansatte og frivillige i Københavns Stift.

                                                                          København den 1. juli 2022

 

 

Kære ansatte og frivillige i Københavns Stift

 

Skolebørnene har fået sommerferie, studenterne har hujet og festet, og varmen buldrer i Københavns gader. Inden jeg sætter punktum for dette forårs arbejdssemester, skal alle I, ansatte og frivillige i Københavns Stift, have en sommerhilsen.

Det er ikke med den samme lethed, jeg skriver min sommerhilsen til jer, som det plejer at være. Den seneste tid har særligt én svær sag i et af Københavns Stifts sogne fyldt meget hos mig og i offentligheden. I den forbindelse er der også blevet sat spørgsmål ved min embedsførelse. Har jeg levet op til det ansvar, som er mit?

Det er vigtigt, at vi har medier, der forholder sig kritisk til embedsførelsen i det danske samfund – også i folkekirken. Som biskop er jeg blevet betroet et ansvar, og det hører med til et frit og velfungerende demokratisk samfund, at medierne og magthaverne forholder sig til, hvorvidt jeg lever op til det.

På den baggrund har jeg også indsendt en redegørelse af min håndtering af sagen til Kirkeministeriet.  

I begyndelsen af juni udsendte biskopperne sammen med Landsforeningen af Menighedsråd en fælles erklæring om, at krænkende handlinger i folkekirken er uacceptable. Der må aldrig herske tvivl om, at kirken altid skal være et godt og trygt sted at arbejde og komme.

Formand for stiftsrådet i Københavns Stift Jens Andersen foreslår i juniudgaven af nyhedsbrevet for ansatte og frivillige i Københavns Stift, at vi supplerer vores handlingsplan mod seksuel chikane med en vejledning målrettet menighedsrådene. Den skal udarbejdes, så ingen med personaleansvar i stiftet kan være i tvivl om, hvordan de kan arbejde med at forebygge grænseoverskridende handlinger og seksuel chikane.

Det er et godt forslag, synes jeg. Vi har behov for at arbejde på tværs af de organisatoriske strukturer i folkekirken. Det viser sig tydeligt, når vi står med udfordringer som f.eks., hvordan vi håndterer grænseoverskridende adfærd og seksuel chikane.

Vi kan og skal styrke det psykiske arbejdsmiljø gennem en bevidst indsats. Der er de seneste år taget gode skridt i forhold til det, men vi kommer ikke i mål hen over et forår eller en sommerferie. Det kræver et langt og vedholdende fokus i samarbejde mellem alle ansatte og frivillige i Københavns Stift.

Ferien bringer forhåbentlig både glæde og gode oplevelser med sig for jer alle. Måtte vi alle vende hjem med et fornyet håb i en verden, der kræver vores nærvær. Det er et håb, der skal sættes ind mod krig og for menneskeliv både i det nære og i det fjerne.

Glædelig sommer til alle!


Mange hilsner

Peter Skov-Jakobsen