Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Styrk arbejdsmiljøet med en personalepolitik

Menighedsrådet ved Store Magleby Kirke har i mange år haft en personalepolitik. Den er en hjælp til de ansatte i dagligdagen, fordi den forklarer menighedsrådets holdning og forventninger til de ansatte.

Af Kirsten Weiss Mose


En personalepolitik tydeliggør arbejdsforholdene til de ansatte, og det er en stor fordel, mener Palle Cranil, næstformand i menighedsrådet i Store Magleby Kirke. Han er glad for, at menighedsrådet har en personalepolitik, som han betragter som en hjælp til de ansatte. Og det har også lettet menighedsrådets arbejde, fortæller han:

”Vi (menighedsrådet, red.) ønskede at nytænke og lette vores opgaver. Derfor foreslog vores daværende kontaktperson, at vi skulle udarbejde en personalepolitik.” Personalepolitikken er efter nogle år blevet bearbejdet, så det nu er en håndbog for alle ansatte i Store Magleby Sogn.


Værn mod sladder og konflikt
Palle Cranil har været menighedsrådsformand i Store Magleby Kirke indtil 1. søndag i advent i år. Og så har han arbejdet som kordegn i 43 år. Han forklarer, at håndbogen er en mulighed for at træde tydeligere frem for de ansatte, og han understreger, at han selv ville have været glad for at have sådan en håndbog, da han var kordegn.

”Man er tit i tvivl om, hvad menighedsrådets holdning er til dit og dat. Og det kan give grund til sladder og konflikt. Med en håndbog, hvor menighedsrådet præsenterer sin holdning, kan personalet slå op og blive klogere på de forventninger, som menighedsrådet som arbejdsgiver har.”

Samtidig er det en anledning for menighedsrådet til at tage stilling til nogle emner, inden det bliver bedt om en holdning.

”Hvad er rådets holdning til orlov? Hvilke muligheder er det for lønforhandling? Etc. På den måde sker beslutningerne ikke ad hoc, men bliver truffet med tid og ro til at overveje, hvordan vi ønsker. at arbejdsforholdene skal være her hos os,” siger Palle Cranil.


Sådan gjorde de 
Personalehåndbogen er blevet til i et ping-pong mellem de ansatte og menighedsrådet.
”Vores kordegn havde ledelseserfaringer med sig fra en tidligere ansættelse. Derfor lavede hun et udkast, som tog udgangspunkt i vores daværende personalepolitik. Derefter behandlede vi den i menighedsrådet. Da vi havde et udkast klar, fik personalet og præsterne den til gennemlæsning.”

Præsterne fik den også til gennemlæsning, selvom håndbogen kun gælder for de ansatte i sognet. Så er de orienteret om rådets holdninger og forventninger til personalet.

Personalehåndbogen forklarer ifølge Palle Cranil menighedsrådets holdninger og forventninger til de ansatte i sognet. I indholdsfortegnelsen er der afsnit om bl.a. ansættelse, samarbejde, kommunikation, sygefravær og ferie.

”Vi lægger meget vægt på den interne kommunikation i sognet. Det er næsten altid dér, det glipper på arbejdspladsen, så det kan ikke få nok opmærksomhed.”

Personalehåndbogen for Store Magleby Kirke blev vedtaget i december 2018, og bliver opdateret hvert fjerde år, senest i juni 2022 med et tillæg vedrørende seksuel chikane.