Nyheder
Nyheder

Vis hvordan kirken kan stille åndelig corona-sult

Vi længes efter kunstmuseer, koncerter og andre mennesker efter et år med nedlukning, hjemmearbejde og afstand. Derfor er det oplagt, hvis kirkerne gør særligt opmærksom på muligheden for at blive tanket åndeligt op i folkekirken. 

Husum Kirke har tre dage om ugen åbnet kirkerummet under corona-pandemien

I en tid, hvor museer, biblioteker og koncertsale holder lukket, har kirken ifølge Annette Molin Brautsch en særlig pligt til at vise, at kirken er et rum for ånd og refleksion. Foto: Husum Kirke.

Af Kirsten Weiss Mose

Mens dørene til museer, biblioteker og koncertsale er lukkede, er kirkerne åbne. Og selvom kirkernes tilbud følger strenge restriktioner, er der indenfor i kirkerummet plads til ro og fordybelse, som mange savner i en hverdag med hjemmearbejde og hjemmeskole.

”Så kan der være ekstra brug for et rum, der giver plads til ro, ånd og fordybelse. Som ser lille mig og den store historie, som en del af den samme sammenhæng,” siger Annette Molin Brautsch, sognepræst og religionspædagogisk konsulent i Københavns Stift.

Derfor mener hun, at det er særligt oplagt, at kirkerne gør opmærksom på sig selv netop nu.

”Næsten alt andet er taget ud af spil lige nu, så vi har en særlig forpligtelse til at spørge: Hvorfor går du ikke herover? Jeg synes, kirkerne i påsken skulle slå et slag for, at kirkerne ikke kun er for dem, der føler sig hjemme i gudstjenesten. Her er rent faktisk et rum for ånd og refleksion i bredere forstand, som alle er velkomne til at benytte sig af. Vel at mærke under de restriktioner, som vi alle er underlagt.”

KOnsulentens 3 gode råd

Kommunikation til de kulturelt sultne

  • Formuler korte sætninger, der minder om, hvad man kan bruge kirkens rum eller udeareal til, når man fx alligevel er ude at gå tur
  • Vær relevante for målgruppen: Mind dem fx om, at kirkerummet rummer store kulturelle oplevelser og kan være et rum for ro, fordybelse og refleksion
  • Anvend flere platforme, gerne både plakater/A-skilte, kirkens sociale medier og annoncer i lokalavisen.

Åndelig vandretur i påsken

På Frederiksberg har kirkerne netop besluttet sig for at indrette 2. påskedag efter folks behov i den særlige situation, Danmark står i, hvor vi mere eller mindre har levet med hjemmekontorer, hjemmeskole og afstand i et år.

”De fleste holder fri i påsken, og mange holder ferie i deres egen by. Så folk vil i forvejen gerne ud og få luft og adspredelse. Derfor har vi besluttet at invitere på en gåtur rundt til provstiets kirker 2. påskedag om eftermiddagen,” siger Annette Molin Brautsch, som også er præst på Frederiksberg.

I de fire timer, som kirkerne på Frederiksberg holder åbent 2. påskedag, kan interesserede vælge mellem en kort, en mellemlang og en lang gå-rute rundt til provstiets kirker.

”Vi tror, at mange oplever at gå forgæves hen for at tage i kirkedørene. Det er ærgerligt. Derfor ønsker vi den dag at åbne rummene for alle, der trænger til en gåtur med et særligt twist af kulturelt og åndeligt indhold,” slutter Annette Molin Brautsch.