Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Om stiftsrådet
Stiftsrådet

Stiftsrådet

Det er stiftsrådets formål at medvirke til at styrke det kirkelige liv i sognene.

Hvert stiftsråd består af biskoppen, domprovsten, en repræsentant for stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster samt en menighedsrepræsentant fra hvert provsti.

Stiftsrådet vælger sin formand og næstformand blandt de valgte menighedsrepræsentanter. Københavns Stiftsråds nuværende formand er Jens Andersen. Næstformand er Lisa Dalh Christensen

Opgaver og kompetencer

Stiftet har faste og lovbestemte udgifter til drift af kirkerne. Men en lille del af indtægten kan Stiftsrådet selv bestemme over: Det bindende stiftsbidrag.

Stiftsrådet fastsætter, hvor stor en del af den lokale kirkeskat, der skal gå til det bindende stiftsbidrag (dog højest 1 procent) og beslutter, hvad beløbet skal bruges til.

Stiftsbidraget kan anvendes til aktiviteter inden for følgende områder:

  1. Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster
  2. Formidling af kristendom
  3. Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter

Stiftsrådet varetager desuden forvaltningen af stiftsmidlerne, som er kirkernes formue. Den består blandt andet af midler fra salg af ejendomme og indbetalinger til gravstedsvedligeholdelse.

Stiftsmidlerne udlånes til kirker og præsteembeder, og det er stiftsrådet, som fastsætter både indlåns- og udlånsrente af midlerne.

Stiftsrådet kan tillige rådgive biskoppen om kirkelige forhold, herunder kirkelige fællesopgaver og strukturforhold, ligesom stiftsrådet på eget initiativ kan tage sager af betydning for stiftet op til en fælles drøftelse på stiftsrådsmøderne.

Det er stiftsrådet, der sammensætter udvalgene og beskriver deres formål.

Om stiftsrådets øvrige opgaver og forvaltning i stiftsrådets forretningsorden