Fortsæt til hovedindholdet
At tro med sanserne
Yoga i kirken handler også om kristendom

Præst: Yoga i kirken handler også om kristendom

Kamilla Bugge er præst og yogalærer. Hun mener, at yoga og kristendom understøtter hinanden

Yoga i kirkerummet er en nyere mulighed i den danske folkekirke, som fortsat deler de teologiske vande: For har yoga og kristendom overhovedet noget at gøre med hinanden, og hører yoga hjemme i folkekirken?

Det mener Kamilla Bugge, som er præst i Skelgårdskirken på Vestamager. Det er tre år siden, hun som en af de første præster i Danmark begyndte at afholde yogagudstjenester i kirken.

De fleste ved nok, hvad yoga er, og hvad en gudstjeneste er. Men det er nok langt fra alle, der ved, hvad en yogagudstjeneste er, og hvordan den lige foregår i praksis. Det fortæller Kamilla Bugge om:

”Det er en kombination af yoga og gudstjeneste, og hos mig varer det altid 75 minutter. Jeg indleder med en bøn, mens vi lander i åndedrættet. Jeg veksler mellem læsninger fra Bibelen og udførelsen af yogaen i praksis. Mens jeg læser bibelteksterne højt, ligger deltagerne på deres måtter og mærker roen indfinde sig.”

Det er ro, meditation og fordybelse, der er i højsædet. Når Kamilla Bugge holder gudstjenester, bygger hun almindeligvis sessionen op over et tema, der passer til årstiden eller kirkeårets tid. Temaet kan være lys, mørke, opstandelse eller noget andet.

”Det vigtigste for mig er, at det ikke bliver for tungt”.

Det skal derimod være noget, der sker i kroppen, men på en måde, hvor alle kan være med.

”Der er mange deltagere, der er nye i kirken, men mange er også nye i kroppen. Derfor går jeg rundt og hjælper deltagerne med at finde bedst muligt ind i stillingerne”.

For Kamilla Bugge er det helt afgørende at være med til at give det moderne menneske svar på dets søgen. Hendes grundlæggende erfaring er nemlig, at mange søger efter spiritualitet, autenticitet og mening.

Det her er altså en måde at åbne kirken op på over for mennesker, der måske ellers ikke ville være kommet

Kamilla Bugge,  Skelgårdskirken

Selvom den spiritualitet, man kan opleve ved at dyrke yoga i kirkerummet, måske er anderledes end den, man oplever til en almindelig gudstjeneste, fastholder Kamilla Bugge, at det har noget med kristendom at gøre.

”Når vi laver yoga i kirken, handler det også om kristendom.”

Der er nemlig både bibellæsninger, bønner og velsignelse med i sessionen. Ifølge præsten hænger kristendom og åbenhed sammen, og yoga åbner op ind til kirken. Det er dog ikke nødvendigvis, de samme deltagere, der dukker op til yoga, som til den traditionelle gudstjeneste.

”Min faste menighed på Vestamager kommer ikke. Men til gengæld kommer der en masse nye mennesker, som ellers ikke ville være kommet ind i kirken. Det er dog sket få gange, at deltagere fra yogagudstjenesterne senere har deltaget i søndagsgudstjenesten, og det har været skønt”, siger præsten, der håber og tror, at kirke-yoga vil sprede sig yderligere inden for folkekirken.