Fortsæt til hovedindholdet

En lille kirke med store ambitioner

Tiny church i Nordhavn
Af Ulla Haahr

Den kommende kirke i Nordhavn bliver lige nu tænkt i tidens ånd: Tiny Church skal være åbent, mobilt, bæredygtigt og kunne bruges til mange forskelligt formål. Den lille kirke skal afspejle foranderligheden i den nye bydel, der er under hastig udvikling.

 

Sammen med Kirkefondet har man i sognet arbejdet med at blive synlige gennem aktiviteter i Nordhavn. Man har gennem foråret fået etableret en tradition med Alsang på et af de centrale torve i den nye bydel, og i efteråret vil et ny samarbejde med at holde samtalesalon sammen med den lokale boghandler ”Liljen og Fugle” se dagens lys. 

Næste skridt er at få en kirkebygning. Og det er godt på vej – i en helt særlig lille og spændende udgave:

”Vi hørte om Tiny Church gennem vores samarbejde med Kirkefondet, og vi syntes straks, at det ramte noget hos os. Det handler om, hvordan man skal være kirke i dag, hvor vi ikke må være bange for at bryde med forestillingen om, hvad en kirke er. Vi skal i bogstaveligste forstand skubbe vægge væk og bryde rum op for at skabe rammer, der opfordrer til nye fællesskaber,” siger Johanne Dal-Lewkovitch, kirke- og kulturmedarbejder.

Sognepræst Louise Sihm Knudsen og Kirke- og kulturmedarbejder Johanne Dal-Lewkovitch foran Hans Egede kirke på Østerbro. Tiny Church og Hans Egede Kirke vil sammen være folkekirke i den københavnske bydel. 

En ny måde at være kirke på

Samtidig viste det sig, at grunden ved containerhavnen, der oprindeligt er udpeget til kirkebyggeriet grund, ikke bliver ledig som forventet. Derfor har By Og Havn – det kommunale selskab for byudvikling - foreslået en anden grund ved Fiskerihavnen på det yderste del af Nordhavnen. Det betyder, at kirken i nogle år bliver midlertidig – og flytbar.

”Og det mobile og foranderlige er netop en del af Tiny Church-idéen – både det indvendige og det udvendige. Og vi arbejder i en bydel, der er under forandring hele tiden. Vi skal skabe en ny kirkebygning, hvor brugerne kan tage ejerskab, hvor rummet kan forandres og bruges til forskellige formål, og hvor en ny præst i fællesskab med brugerne kan skabe miljøet, ” siger sognepræst Louise Sihm Knudsen.

Hvem skal tegne Tiny Church? Arkitektkonkurrencen er i gang

Den nye lille kirke i Nordhavn er nu for alvor på vej: Hans Egedes Sogn, Holmens-Østerbro Provsti og Kirkefondet har inviteret til arkitektkonkurrence om at tegne Tiny Church.

Målet er at skabe en unik, midlertidig kirke til bydelen Nordhavn, som er bygget småt, bæredygtigt og økonomisk forsvarligt. Den skal kunne fungere både som indendørs rum og som ”kulisse” for udendørs aktiviteter. Med tiden skal der være mulighed for, at den kan flyttes til en ny lokalitet.

Tiny Church skal kunne rumme ca. 40-50 personer til gudstjeneste og andre kirkelige handlinger, og det vil sige en bygning på op til 75 m2. Det skal også være muligt at holde foredrag, undervise konfirmander, dyrke Yoga og lave fællesspisninger m.m. i rummet.

Projektet er finansieret af Holmens og Østerbro provsti med 3 millioner kr. og med 500.000 kr. fra Hans Egedes Sogn.

Deadline for at aflevere forslag, der ønsker at deltage i konkurrencen, er 19. januar 2023 kl. 12. Vinderprojektet vil blive offentliggjort 7. marts 2023 kl. 14.

Læs hele materialet til arkitektkonkurrencen her på Kirkefondets hjemmeside. 

En vandretur til kirken

Placeringen af den nye kirke i Fiskerihavnen vil både være en fordel og en udfordring. Det blandende Klondyke-miljø med fiskekuttere, husbåde, containere og selvbyggede hjem i skurvogne står i skærende kontrast til det nye Nordhavns spejlblanke facader og snorlige arkitektur. Og der er nogle kilometer ud til området fra de fleste boligområder.

”Tiny Church passer til området med den enkle tankegang, der ligger bag. Det skal være minimalistisk og bæredygtigt og kunne forandre sig i takt med dem, der bruger det. For sådan er det med nye bydele, de er så levende. Man har måske en forventning om, at det mest bor børnefamilier, og så forandrer det sig lige pludseligt, det viser sig, at der kommer nogle og det er nogle andre typer mennesker og familier, der bor det. Så det er vigtigt med den daglige kontakt,” lyder det fra Louise Sihm Knudsen.

”Det kan jo være, at Tiny Church også skal være en pilgrimskirke, hvor man vandrer ud til fra boligområderne – og gør det sammen i fællesskab. Netop i nye bydele har man brug for noget at identificere sig med – og det kan jo være kristendom og traditioner – samtidig med, at man ofte gerne vil være med til at udvikle noget nyt,” siger Johanne Dal-Lewkovith.

Nordhavns nye kirke kommer til at ligge i Fiskerihavnen.

Tiny Church

  • Idéen stammer fra Holland, konceptet betyder både lille hus og Simply Living, enklere livstil med mere fællesskab.
  • Byggeriet skal være bæredygtigt, både i materialevalg, ifht. områdets natur og for de mennesker der skal bruge det.
  • Der er fokus på at bygningen er multifunktionel og foranderlig. Rummet kan skifte mellem at være kirkerum, samlingssted etc.

Læs resten af temaet om nye kirker

 

Opdateret november 2022