Folkekirken.dk inviterer til fælles dåbs-kampagne i september og oktober

Digital kampagne skal minde forældre om dåb. Kampagnen vil køre på folkekirken.dk's digitale platforme. Sogne og stifter inviteres til at være med til at nå de forældre, som har udskudt dåben under nedlukningerne.    … Læs mere

Nu kan der synges som normalt – men husk god hygiejne og skiltning

Hverdagen er for alvor på vej tilbage i kirkerne: Vi kan være flere sammen til gudstjenester, bryllupper og konfirmationer, og vi kan synge sammen uden, at der er krav om at holde afstand. Men der skal fortsat være fokus på god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd samt skilte som informerer om corona etc.… Læs mere

Areal- og afstandskrav i folkekirken ophæves

Fra lørdag den 14. august ophæves areal- og afstandskrav i folkekirken… Læs mere

Folkekirken er et ’shortcut’ til dansk kultur og danske værdier

Folkekirken kan gøre det lettere at blive en del af det danske samfund, mener Sarah Maxted, der er kommunikations- og netværkskoordinator i nyt projekt i Københavns Stift for udlændinge med kristen baggrund.… Læs mere

Vejledning om håndtering af seksuel chikane i folkekirken

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har opdateret sin vejledning om, hvordan folkekirkelige arbejdspladser skal forholde sig til seksuel chikane og krænkende handlinger. … Læs mere

Mindeord Bent Melchior

Sommerhilsen fra Peter Skov-Jakobsen

Biskoppen takker ansatte og frivillige for deres store indsats og opfordrer alle til at læse om og i FUVs befolkningsundersøgelse… Læs mere

Kortlægning af CO₂-udledning skal bane vejen for klimamål

Ny kortlægning af fem sognes klimaaftryk skal skabe viden om, hvordan kirkerne i Københavns Stift kan reducere deres CO2-udledning og bidrage til det nationale klimamål om 70% reduktion inden 2030.… Læs mere

Ny bog til konfirmander skal give håb

”Det skal nok gå godt” af sognepræst Karsten Møller Hansen er skrevet direkte til konfirmanderne. Hovedbudskabet er, at de er, som de skal være – og at det hele nok skal gå.… Læs mere

Vær med til at fejre 100 års-jubilæum

Kirker landet over inviteres til at være med, når Folkekirkens Nødhjælp i 2022 fejrer 100 års-jubilæum… Læs mere

Vis flere