Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Præster får flere muligheder for supervision

Præster i Københavns Stift får fra efteråret flere muligheder for at modtage supervision. Udvidelsen af tilbuddet om supervision sker for at styrke præsters psykiske arbejdsmiljø

Pia Sundbøll præsenterede det nye pilotprojekt om udvidet supervision for arbejdsmiljøorganisationen for præster i Københavns Stift på et møde i maj 2023 i Københavns Stift. 

Af Kirsten Weiss Mose

De sidste godt 10 år har præsterne i Københavns Stift haft mulighed for at deltage i en af tre supervisionsgrupper for sognepræster, og institutionspræster har kunnet deltage i en særlig supervisionsgruppe med andre institutionspræster.

Fra efteråret udvides supervisionen med tilbud om individuel supervision, ligesom præster ikke længere behøver at vente, til der bliver plads i en af de fire hidtidige grupper, men i princippet skal kunne modtage supervision, hvis behovet opstår.

Udvidelsen af tilbuddet sker, efter at en evalueringsrapport fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har anbefalet supervision som en oplagt mulighed for at styrke arbejdsmiljøet for præster i folkekirken.

Udvidet tilbud om supervision til præster i Københavns Stift

Fra september 2023 kan præster i Københavns Stift modtage tre forskellige tilbud om supervision efter behov.
 

  1. Individuel supervision ved akut opstået behov. En eller to supervisions-sessioner, som fungerer som debriefing, fx ved voldsomme episoder hændelser.
     
  2. Individuel supervision i forbindelse med emner, som ikke egner sig til supervision i en gruppe. Fx i forbindelse med en personlig konflikt.
     
  3. Gruppesupervision for alle præster i stiftet, desuden særlige supervisionsgrupper for præster, der har afsluttet ’NY PRÆST’-forløbet, og institutionspræster.

Tilbuddet er et pilotprojekt, som løber fra september 2023 frem til sommeren 2025, hvor projektet skal evalueres.

Projektet skal ledes af Pia Sundbøll, som er en af stiftets supervisere. Hun er glad for, at Københavns Stift vil udvide tilbuddet, så alle, der har behov for supervision, kan modtage det.

- Supervision er et virkeligt virksomt og fint værktøj, hvis man ønsker at udvikle sig fagligt, vil opbygge netværk og forebygge konflikter. I de her år, hvor fokusset er på folkekirkens psykiske arbejdsmiljø, synes jeg derfor det er oplagt at udvide tilbuddet.

Det faktum, at præsters arbejde i høj grad er præget af individuelt arbejde kan i sig selv være med til at forstærke den negative effekt af belastninger, forklarer Pia Sundbøll og understreger, at forskningen peger på, at alene-arbejde kan betragtes som direkte farligt.

- Det er vi nødt til at tage alvorligt i folkekirken – fx ved at hjælpe præster med at opbygge netværk og forebygge konflikter. Jeg er overbevist om, at supervision kan hjælpe os i den rigtige retning, siger Pia Sundbøll.