Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Alle skal føle sig trygge i folkekirken

Biskoppen præsenterede 19. maj en handlingsplan mod seksuel chikane for provsterne. Planen udspringer af drøftelser i efteråret og er et af flere initiativer, som skal fremme godt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken i København.

Bispegården på Frue Plads

Handlingsplanen mod seksuel chikane er et af flere initiativer fra stiftsadministrationen, som har fokus på psykisk arbejdsmiljø i folkekirken.
Foto af Bispegården: Henrik Dons Christensen 

Af Ingeborg Marie Nielsen

Det skal være trygt at gå på arbejde i folkekirken, og det er ikke dit personlige ansvar, hvis du oplever krænkelser af nogen art. Hvis det sker, skal du kontakte din leder, din arbejdsmiljørepræsentant - eller Københavns Stift.

Det er hovedbudskabet i en handlingsplan mod seksuel chikane, som biskop Peter Skov-Jakobsen præsenterede på provstemøde 19. maj.

Planen er et af flere initiativer fra stiftsadministrationen, som har fokus på godt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken i Københavns Stift.

- I de senere år er der kommet større fokus på psykisk arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Det gælder også i Københavns Stift. Man må aldrig blive blind for, at krænkende handlinger forekommer i alle brancher og på alle arbejdspladser. Derfor er det vigtigt at sætte ind med oplysning og konkrete redskaber til at forebygge og håndtere alle former for krænkelser på arbejdspladsen, siger Peter Skov-Jakobsen.  

Redskaber for alle

Allerede i efteråret 2020 drøftede biskoppen og stiftets provster, hvordan de håndterer seksuel chikane på arbejdspladsen.

Efterfølgende fortalte biskoppen i et brev til stiftets ansatte og frivillige om det kommende arbejde med at oplyse, forebygge og handle professionelt på oplysninger om seksuelle krænkelser.

På den baggrund inviterer stiftsadministrationen i september 2021 provster, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøråd til en kursus-dag om håndtering af seksuel chikane på arbejdspladsen i provstierne.

I efteråret holder alle provstier i stiftet et provstikonvent, som også skal give præsterne redskaber til at håndtere seksuel chikane på arbejdspladsen.

- Handlingsplanen og vores andre initiativer til at forebygge og handle på krænkelser er tiltænkt provster og præster, fordi jeg som biskop har ledelsesansvar for dem. Men jeg vil understrege, at alle ansatte kan bruge dem, og det håber jeg, de vil gøre, siger Peter Skov-Jakobsen.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressekonsulent Ingeborg Marie Nielsen, e-mail: iman@km.dk, tlf.: 61614507.

Fuldmægtig Julie Weile Larsen, e-mail: juwla@km.dk, tlf.: 33476532.

Andre initiativer i 2021

  • Til provstemødet 19. maj præsenterede biskoppen fem actioncards som hjælp til hurtig handling ifm. mobning og chikane på arbejdspladsen. Redskabet introduceres i den kommende tid også til præsterne.
  • I marts 2021 udarbejdede stiftsadministrationen en klagevejledning til ansatte, frivillige og brugere af folkekirken i København.

Se handlingsplanen

Læs nyheden "Styrket indsats mod sexchikane i folkekirken" fra 2019