Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Fællesmøde til maj

Provstiudvalgene og stiftsrådet holder møde i maj. På programmet er blandt andet klimapolitik for Københavns Stift, et ideoplæg til en skoletjeneste for ungdomsuddannelserne, en kirke for ikke-dansk-sprogede og folkekirkens kommunikation

 Udsigt over byen med kirkespir i baggrunden

Blandt punkterne på dagsordenen for fællesmødet mellem stiftets provstiudvalg og Københavns Stiftsråd den 18. maj er en fælles klimapolitik for Københavns Stift. Det er planen, at klimapolitikken iværksættes efter mødet, hvis der opnås tilslutning til den. 
Foto: Vor Frelsers Kirke

Af Kirsten Weiss Mose

OBS! Mødet er udskudt til mandag den 21. juni (opdateret 12. maj 2021)

Tirsdag den 18. maj inviterer Københavns stiftsråd stiftets provstiudvalg til møde i Helligaandshuset. Her skal deltagerne behandle en række presserende fælles opgaver for folkekirken i Københavns Stift, som er svære at løfte for det enkelte sogn.

Blandt de store fælles tiltag er en fælles klimapolitik for Københavns Stift. Det er planen, at klimapolitikken iværksættes efter mødet, hvis der er tilslutning til den. 

Et ideoplæg til en skoletjeneste for ungdomsuddannelserne er også på dagsordenen for fællesmødet. Stiftsrådet ønsker provstiudvalgenes input til, om der er behov for sådan en skoletjeneste, og om provstiudvalgene vil bidrage til finansieringen af den.

Deltagerne får også en status på en række projekter:

  • Børnenes Katedral
  • Kirke for ikke-dansk-sprogede
  • Folkekirkens kommunikation.

Hvis situationen tillader det

Biskop Peter Skov-Jakobsen og Jens Andersen, formand for stiftsrådet, håber, at mødet kan blive afholdt fysisk i Helligaandshuset. Hvis ikke det er muligt at gennemføre mødet pga. corona-situationen, vil mødet enten blive afholdt virtuelt eller udskudt.

Læs mere

Baggrund: Fællesmøder skal styrke samtalen om fælles udfordringer

Formålet med de årlige fællesmøder er at tale om de opgaver, som folkekirken i Københavns Stift bedst løser i fællesskab.

Det er tredje gang, stiftsrådet inviterer provstiudvalgene til fællesmøde. 
Tidligere møder er afholdt 14. marts 2019 og 14. januar 2020.