Corona/COVID-19
Vejledning til biskopper og provster om kontrol af coronapas for præsterne i stiftet

Vejledning til biskopper og provster om kontrol af coronapas for præsterne i stiftet

26.11.2021

Kontrol af coronapas
Arbejdsgivere i folkekirken skal kontrollere coronapas for deres ansatte. 

Kravet er indført jf. Medarbejder- og Kompetencestyrelsens cirkulære af 26. november 2021 om forevisning af coronapas, test for covic-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde, som pålægger offentlige arbejdsgivere, herunder folkekirken, at kontrollere coronapas for deres ansatte.

Arbejdsgiver har pligt til at orientere sine ansatte om gennemførelse af kontrol af coronapas.

Hvem skal kontrollere?
Det er biskoppernes ansvar at sikre en kontrol af coronapas for præster og provster.

Biskoppen har mulighed for at delegere opgaven til provsterne, som igen har mulighed for at delegere opgaven til en eller flere præster.

Hvordan skal kontrollen gennemføres?
Der skal gennemføres en kontrol en gang om ugen, og det vil være op til den enkelte biskop i samarbejde med provsten at tilrettelægge fremgangsmåden for kontrollen.

En præst har pligt til at fremvise sit coronapas på arbejdsgivers eller den delegeredes forespørgsel med mindre præsten har en gyldig grund til ikke at kunne fremvise coronapas, f.eks. hvis den pågældende kan dokumenter at være undtaget.

Hvad sker der, hvis en præst ikke kan fremvise et gyldigt coronapas?Hvis en præst ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, uden at have gyldig grund hertil, henvises præsten til at få foretaget en test, som kan foregå i arbejdstiden.

Præsten kan møde ind på arbejdspladsen, når der igen kan fremvises et gyldigt coronapas.

Hvad sker der, hvis præsten ikke ønsker at fremvise et gyldigt coronapas?
Hvis præsten ikke ønsker at fremvise et gyldigt coronapas, uden at have gyldig grund hertil, til sin biskop eller den delegerede, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser.