Fortsæt til hovedindholdet

Tilværelsen er uforudsigelig

Leder
AF PETER SKOV-JAKOBSEN, KØBENHAVNS BISKOP 
FOTO: BJARKE ØRSTED

Tilværelsen er uforudsigelig. Den tårner sig op foran os. Den står der til tider som et massivt fjeld og kalder på min bjergbestigning, mit omløb, eller at jeg slår løs i fjeldet for at skabe vej.

Der kan være økonomiske, sociale, politiske, personlige, kunstneriske og mange andre grunde til at protestere. Kristian Leth siger her i GEJST, at bag protesten ligger et rationale. Forhåbentlig har han ret. Men ligger der ikke en indignation gemt i følelser, der kommer til udtryk i protest?

I et demokrati tror vi på oplysningen. Vi tror på, at i erkendelse og samtale får vi en forståelse af verden, og derfor kan vi tage beslutninger. Vi tror på folkets dømmekraft.

Ingen kan være i tvivl om, at politik og følelser har noget med hinanden at gøre.

I disse år har jeg en fornemmelse af, at især angsten bliver spillet ud mod vælgerne.

Vi bliver bange for undergangen, krigen, klimaet, de fremmede. Vi svarer med angst og protest – men det er ofte en protest, som jeg bliver bange for. Det er en protest, der svarer min angst og glemmer mit medmenneskes medmenneskelighed.

Det hellige indeholder en grundlæggende protest. Der er en forestilling om en virkelighed med plads til protest. Det hellige indeholder en dyb følelse, der er kombineret med tanken, at i universet er der en sandhed. Sandhed vil udtrykkes, og den vil omsættes til virkelighed mellem mennesker – kald det bare samfund.

Der er en kærlighed og barmhjertighed, som insisterer på liv, og ved lys får den verden til at træde frem som et sted skabt af Gud.

Er du optimist? spørger nogle. Jeg plejer at svare nej, for det skal man have grunde til. De kan være svære at finde. Jeg kommer med håb ind i hverdagen, og det er en livsindstilling, som jeg henter i gudstjeneste, bøn, refleksion, samtale med andre – og det er det helliges og protestens udtryk!

Dyk ned i bladet her, og læs om andres forhold til protest – som f.eks. forbruger, klimaaktivist og teatermenneske. Og læs om følelsen af hellighed i vores kirkerum, om vi danskeres forhold til folkekirken og om præstens rolle i krisehjælpen.

Det er et gratis magasin, som du kan samle op på vej til gudstjeneste, koncert, foredrag eller babysalmesang. Giv det gerne videre til familie, venner og bekendte.