Om Stiftet
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Jurist til Københavns Stift

Stiftsadministrationen

Københavns Stift søger en jurist med tiltræden snarest muligt. Stillingen er normeret til 37 timer ugentlig.

Københavns Stift er en administrativ organisation i Folkekirken og beskæftiger 11 personer. Opgaverne som stiftsjurist er meget alsidige, men i denne stilling skal der blandt andet være fokus på HR rådgivning både i forhold til præster og menighedsråd. Endvidere omfatter opgaven, bygge- og restaureringssager vedrørende kirker og kirkegårde samt tilsyns- og godkendelsessager. Derudover har vi et tæt samarbejde på flere områder med Helsingør Stift, blandt andet med Folkekirkens Selvforsikringsordning, der administreres af de to stifter tilsammen. Forsikringsrådgivning og –sagsbehandling er således også et vigtigt område. Alle sagsområder vil omfatte både sagsbehandling og rådgivning. For at understøtte dette bedst muligt, arbejder vi bl.a. i teams og sparrer på tværs af faggrupper i et uformelt miljø.

Læs mere om Københavns Stift og vores opgaver på www.kobenhavnsstift.dk

Kvalifikationer:

Vi lægger vægt på, at du:

  • har en juridisk kandidateksamen
  • trives med varierende opgaver
  • har flair for kommunikation
  • har gode samarbejdsevner
  • har lyst til at fordybe dig i dit fag

Kendskab til ansættelsesret og/eller byggesagsadministration, forsikring og erfaring fra offentlig virksomhed i stat, amt eller kommune vil blive tillagt betydning ved stillingens besættelse. Det vil være en fordel, hvis du også har erfaring med flerpartssamarbejde og procesfacilitering, men også nyuddannede kan komme i betragtning.

Den nærmere arbejds- og sagsfordeling mellem stiftets 3 fuldmægtige vil blive aftalt i forbindelse med ansættelsen.

Ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Københavns Stift ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, race, eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til stiftskontorchef Helle Ostenfeld eller specialkonsulent Jeanette Bjørnlund Nielsen, 33 47 65 00.

Send din ansøgning med oplysning om hidtidig beskæftigelse vedlagt eksamenspapirer og eventuelle anbefalinger til: Københavns stift, Nørregade 11, 1165 København K eller kmkbh@km.dk

Ansøgningen skal være modtaget senest mandag den 10. august 2020, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført 13. og 17. august. Tiltrædelse efter aftale

 

Idérig studentermedhjælp til statistik- og pressearbejde

Presse og Kommunikation

Kan du gennemskue tal og lave en infografik? Og kan du se den gode pressehistorie i statistikker og søjlediagrammer? Hvis du også er interesseret i at arbejde for Danmarks største og ældste medlemsforening, så læs med her:

Folkekirken emmer af gode historier – og i Københavns Stift er vi så heldige af have årlige indberetninger fra alle kirker om aktiviteter, deltagere, kirkelige handlinger og meget andet. Men vi mangler en dygtig studentermedhjælp, der kan bearbejde og systematisere materialet (fx i excel pivot tabeller), se de spændende tendenser og den gode historier – og sætte det flot op på vores hjemmesiden. Kan du oven i købet skrive en god historie og lave flotte opsætninger med grafik til fx vores interessenter, er det en fordel. Ellers kan du lære det af os….

Vi er nemlig optagede af at have et godt fagligt miljø i vores lille enhed, som består af fire dedikerede kommunikations- og pressekonsulenter. Vi varetager kommunikationsopgaver for biskoppen og stiftsrådet i København: Presse, sociale og digitale medier og intern kommunikation. Vi understøtter det lokale kommunikationsarbejde i stiftets mange sogne, rådgiver og faciliterer workshops om kommunikationsstrategi, digitale kanaler, podcast og udvikling af moderne kirkemagasiner.

Vi har dejlige lokaler i Vartov ved Rådhuspladsen midt i København, som vi deler med kommunikationskonsulenter fra andre dele af folkekirken. Vi kan give dig et spændende indblik i folkekirken, og hvordan en stor, samfundsbærende institution arbejder med presse og kommunikation med det formål at vise kirkens relevans for moderne mennesker.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Arbejdsnorm er 10 timer om uge, og arbejdstid er fleksibel. Start midt august eller 1. september.

Vil du høre mere, så ring eller mail til Ulla Haahr, leder af Presse og Kommunikation, tlf. 21762310, umh@km.dk