Stiftsudvalg
Kommunikation

Stiftsudvalg for Kommunikation

Stiftsrådet vil til stadighed styrke kommunikationsarbejdet på tværs af stiftet. Indsatsen omfatter både understøttelse af det lokale kommunikationsarbejde i sognene samt understøttelse af fælles tværgående indsatser, tilstedeværelse i de brede nationale medier, intern kommunikation med aktører i stiftet samt kommunikation og kampagner målrettet specifikke grupper.

Medlemmer

  • når udvalget har konstitueret sig selv, vil navnene på udvalgenes medlemmer fremgå af hjemmesiden.

Udvalget har til opgave, at: 

  • Bidrage til udvikling og opfølgning af stiftets kommunikationsstrategi
  • Give faglig sparring vedrørende større strategiske indsatser

Kommunikationsstrategi 

Presse og Kommunikation i Københavns Stift udviklede i 2019 en ny kommunikationsstrategi med visionen om, at københavnerne og bornholmerne skal opleve kirken og kristendommen som relevante i deres liv. 

Den nye strategi har fokus på opsøgende pressearbejde og et større fokus på at hjælpe sognene med deres eksterne kommunikation.

Læs kommunikationsstrategien