Stiftsudvalg
Mellemkirkeligt Arbejde

Stiftsudvalget for Mellemkirkeligt Arbejde

Udvalget vil varetage dialog med andre kristne kirker i stiftet, samt sætte fokus på kristnes vilkår i andre lande. 

Medlemmer

  • når udvalget har konstitueret sig selv, vil navnene på udvalgenes medlemmer fremgå af hjemmesiden.

Udvalget har til opgave at: 

  • Varetage kontakt og dialog med andre kristne kirker, herunder migrantmenigheder i Københavns Stift, og sikre en opdateret oversigt over migrantmenigheder og formidle viden herom til stiftets sogne
  • Sætte fokus på kristnes vilkår i andre lande herunder forfølgelse af kristne, herunder kontakt med kristne menigheder i Mellemøsten
  • Arrangere en rejse til Palæstina med henblik på at etablere venskabsmenigheder mellem sogne i Københavns Stift og Palæstina, samt at understøtte menighedsråd i etablering af forbindelse med venskabsmenigheder
  • Følge arbejdet i Det Mellemkirkelige Råd