Stiftsudvalg
Præsternes Efteruddannelse

Stiftsudvalget for Præsternes Efteruddannelse

Udvalgets opgave er at styrke præsternes faglige kompetencer og udbyde kurser, workshopper og konferencer. 

Medlemmer

  • når udvalget har konstitueret sig selv, vil navnene på udvalgenes medlemmer fremgå af hjemmesiden.

Udvalget har til opgave, at: 

  • Styrke præsternes faglige kompetencer i samarbejde med stiftspræsten for efteruddannelse
  • Udbyde kurser, workshopper og konferencer
  • Understøtte faglige netværk blandt præster f.eks. homiletisk netværk
  • Tilrettelægge et årligt stiftspræstekursus i samarbejde med stiftspræsten

Kursusoversigt 2022

August: 

Teol-dag
26. august: 
Teol-dag på Bornholm 

September: 

Stiftskonference: Himmelske kroppe
8.-9. september på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet  
med forelæsninger af: professor Ola Sigurdson, biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, lektor Anne Marie Pahuus, teaterdirektør Anna Malzer, DJ og komponist Kathrine Ring, forfatter Kaspar Colling Nielsen, forfatter Josefine Klougart.
Læs mere om Stiftskonferencen

Teol-dag
21. september: 
med Mikkel Bogh, Statens Museum for Kunst 

Oktober: 

Uge 43: kursus: 
afventer 

November: 

Teol-dage
10. november: 
med Journalist Sigge Winther Nielsen 

Stilleretræte
15.-17. november: 
v/ Rikke Juul, Susanne Steensgaard og Pia Nordin Christensen
Læs mere om Stilleretrætet

GT i gudstjenesten
23. november: 
Frederiks Poulsen, KU: GT i gudstjenesten samt Gt teksterne de 4 adventssøndage. 

December: 

Gløgg og juleprædikener 2022
6. december: