Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Præsternes Efteruddannelse

Stiftsudvalget for Præsternes Efteruddannelse

Udvalgets opgave er at styrke præsternes faglige kompetencer og udbyde kurser, workshopper og konferencer. 

Medlemmer

  • Kirsten Jørgensen, provst, Frederiksberg provsti (formand), mail: kjoe@km.dk
  • Pia Nordin Christensen, stiftspræst for efteruddannelse, mail: pnc@km.dk
  • Jonas Lucas Christy, sognepræst, Lindevang Kirke
  • Inge Lise Løkkegaard, sognepræst, Grundtvigs Kirke
  • Lotte Mørk, hospitalspræst, Rigshospitalet
  • Finn Damgaard, sognepræst, Vor Frelsers Kirke

Udvalget har til opgave, at: 

  • Styrke præsternes faglige kompetencer i samarbejde med stiftspræsten for efteruddannelse
  • Udbyde kurser, workshopper og konferencer
  • Understøtte faglige netværk blandt præster f.eks. homiletisk netværk
  • Tilrettelægge et årligt stiftspræstekursus i samarbejde med stiftspræsten

Kurser

Udvalget for Præsternes Efteruddannelse afholder løbende forskellige kurser og arrangementer. Find oversigten under interne kurser. 

Homiletisk netværk

Homiletisk Netværk er et åbent forum for alle præster, og virker gennem kurser med fokus på at der skal prædikes på søndag, og i morgen, og i overmorgen – og gennem gensidig sparring, udvikling af tanker, ideer, debat og teologisk fordybelse.

Læs mere om Homiletisk netværk


Kurser i 2023

19. januar Teol-dag: Eva Smith

1. februar Bekendelsesskrifterne onlinemøde sammen med Eksistensen

28. februar Bekendelsesskrifterne: fyraftensmøde v/ Mikkel Gabriel Christoffersen

8. marts 10-11.45 Teol-dag: Erik Skyum Nielsen

21. marts 10-13: Påske for Herren: Søren Holst, Troels Engberg og Peter Bjerregaard (se oplæg fra dagen her)

20. april 9-12.30: Trivsel og mistrivsel blandt børn og unge – og deres forældre

11. maj 10-13: Vielsessamtalen og talen

7-9. juni Stiftspræstekursus: En anden tid?

31. august 10-11.45 Teol-dag: Lisbeth Knudsen. Læs mere her

14.-15. september: Konference for præster på KU

27. september Teol-dag Bornholm: Frederik Poulsen

4.-5. oktober Peer-preaching: Maria Harms og Pia Nordin Christensen

11. oktober 10-11.45 Teol-dag - afventer bekræftelse

24. oktober Relationskompetence v/psykolog Ida Skytte Jakobsen 9.00 – 12.30

8. november 10-11.45 Teol-dag Christian Hjortkjær

14.-16. november Retræte: Rikke Juul, Susanne Steensgaard og Pia Nordin Christensen

5. december 16.-17.45: Gløgg og juleprædikener

 

Flere af kurserne er planlagt i samarbejde med Børn i kirken, Helsingør stift og andre stifter.

Efterhånden som invitation foreligger kan kurserne ses under interne kurser.


Årsrapporter 

Årsrapport for 2022