Stiftsudvalg
Præsternes Efteruddannelse

Stiftsudvalget for Præsternes Efteruddannelse

Udvalgets opgave er at styrke præsternes faglige kompetencer og udbyde kurser, workshopper og konferencer. 

Medlemmer

  • når udvalget har konstitueret sig selv, vil navnene på udvalgenes medlemmer fremgå af hjemmesiden.

Udvalget har til opgave, at: 

  • Styrke præsternes faglige kompetencer i samarbejde med stiftspræsten for efteruddannelse
  • Udbyde kurser, workshopper og konferencer
  • Understøtte faglige netværk blandt præster f.eks. homiletisk netværk
  • Tilrettelægge et årligt stiftspræstekursus i samarbejde med stiftspræsten

Kursusoversigt 2022

Januar: 

Teol-dag
19. januar: 
med Anna Malzer, Mungo Park 

Februar: 

Prædikenhåndbogen - Hold dampen oppe!
2. februar: 
med Pia Nordin Christensen, Mads Davidsen, Maria Harms 

Marts: 

Teol-dag
2. marts: med Kasper Holten, Det Kgl. Teater 

Henning Thomsen. 40 – OG HVAD SÅ?
31. marts kl. 10.30-13.30 i Frederiksberg Sogns Menighedshus
Teksten ml. påske og Kristi Himmelfart
Læs mere

April: 

Fyraftensmøde: Krigen, ukrainerne og folkekirken
6. april kl. 16.00-18.30 i Domkirkens Hus, Fiolstræde 4, 1171 København K
Oplæg af: Emil Bjørn Hilton Saggau, teolog og forsker ved Lunds Universitet,  
speciale i nutidige ortodokse kirker i Sydøsteuropa, Olga Grygeriova, præst i folkekirken, har selv ukrainsk-russisk baggrund, Søren Dalsgaard, Folkekirkens migrantsamarbejde
Læs mere

Konfirmandtalen
27. april kl. 9.45-12.15 i Solbjerg Kirke 
v/Karsten Møller Hansen, Lars Gustav Lindhardt, Mette Gramstrup, Maria Hjort, Annette Molin Brautsch og Sørine Godtfredsen. 
Læs mere

27. april: 
Homiletisk netværksmøde i forlængelse af konfirmandtalen 

Maj: 

Sjælesorg update
10. maj kl. 10-12 i Hellerup Sognegård 
Bæredygtig sjælesorg – teologisk rehabilitering og nye vinde med Christine Tind Johannessen, KU. Replik v/Mikkel Wold
Læs mere

Netværksmøde for sorggruppeledere
17. maj kl. 10.00-12.30 i Sankt Andreas Kirke 
Netværksmøde for sorggruppeledere og andre interesserede med foredrag ved Preben Kok.
Læs mere

Juni: 

Peer-preaching
1. juni; 13. juni kl. 9.00-15.00; 14; juni i Frederiksberg Sogns menighedshus 
v/ Maria Harms, Arne Mårup og Pia Nordin Christensen 
Læs mere

Københavns Stifts Konvent
8.-10. juni på Bornholm
Københavns Stifts Konvent: Spiritualitet i dag: For lidt eller lidt for meget Gud?
Læs mere

Dansk Homiletisk Netværk: Årsmøde 2022
20. juni kl. 10.00-17.30 i Odense Valgmenighed
med Niels Grønkjær, Kathrine Winkel Holm, Jette Bendixen Rønkilde og Marlene Ringgaard Lorensen 
Læs mere

August: 

Teol-dag
26. august: 
Teol-dag på Bornholm 

September: 

Stiftskonference: Himmelske kroppe
8.-9. september på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet  
med forelæsninger af: professor Ola Sigurdson, biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, lektor Anne Marie Pahuus, teaterdirektør Anna Malzer, DJ og komponist Kathrine Ring, forfatter Kaspar Colling Nielsen, forfatter Josefine Klougart.
Læs mere

Teol-dag
21. september: 
med Mikkel Bogh, Statens Museum for Kunst 

Oktober: 

Uge 43: kursus: 
afventer 

November: 

Teol-dage
10. november: 
med Journalist Sigge Winther Nielsen 

Retræte
15.-17. november: 
v/ Rikke Juul, Susanne Steensgaard og Pia Nordin Christensen

GT i gudstjenesten
23. november: 
Frederiks Poulsen, KU: GT i gudstjenesten samt Gt teksterne de 4 adventssøndage. 

December: 

Gløgg og juleprædikener 2022
6. december: