Nyheder
Nyheder

500 er blevet døbt ved drop in-dåb i Københavns Stift

Drop in-dåb kan i dag anses som en fast del af folkekirkens sortiment på linje med sorggrupper, babysalmesang og spaghettigudstjenester. Guides og inspiration kan hjælpe jer i gang med drop in-dåb

Af Henrik Dons Christensen

”Jeg døber dig I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.”

Da Natkirken i Vor Frue Kirke i slutningen af oktober afholdt drop in-dåb, var det gang nummer 500, at den sætning blev sagt ved en drop in-dåb i Københavns Stift.

En optælling, der er lavet af Presse og Kommunikation i Københavns Stift, viser, at der i alt har været 23 arrangementer med drop in-dåb med et gennemsnitligt antal dåb på 22 mennesker per arrangement. Når Valby-Vanløse Provsti til foråret afholder drop in-dåb i Adventskirken, vil kirker i samtlige provstier i København have haft drop in-dåb på programmet.

Da Vesterbro Sogn i 2017 tog drop in-dåb til landet fra Norge, havde man drømt om en Vesterbrohistorie.

Den er siden blevet danmarkshistorie.

”I starten regnede vi med, at vi blot skulle opfylde et behov hos nogle få, der længe havde manglet en anledning til at blive døbt, men da vi afholdt vores anden drop in-dåb i december 2017 viste det sig, at vi blot havde taget proppen af flasken”, siger Birgitte Kragh Engholm, der er den ene af redaktørerne bag antologien ”Drop-in-dåb”, der udkom på forlaget Eksistensen tidligere i år.

Guide til drop in-dåb

Antologien Drop in-dåb er ment som en inspirationskilde til kommende drop in-arrangementer. I bogen deles en række erfaringer fra tidligere drop in-dåb, men også inspiration til kommende.

Kirkeministeriet har også lavet en håndbog til, hvordan en kirke kan afholde et drop in-dåbsarrangement. Guiden kan findes kvit og frit på P-supporten på Den digitale arbejdsplads, hvor ansatte kan finde relevante dokumenter og arbejdsgange for arbejdet i kirken. Her er blandt andet lister, så man kan organisere dåb for mange mennesker på én gang, samt dåbsbekræftelse for de ikke får en dåbsattest på dagen.

”Vi har mærket en efterspørgsel især fra kordegnene, fordi der er stor risiko for bl.a. at lave forkerte registreringer,” siger Ulla Wittenburg fra Kirkeministeriet, der har forfattet guiden.

Det er normalt en enkel opgave at registrere dåb ved højmesserne om søndagen, men udfordringerne opstår, når det kommer til folk fra andre trossamfund og flygtninge, der vil døbes på en dag med op mod 40 dåb. Her det vigtigt at have en ressource, hvor man kan finde svar på de spørgsmål, der kan opstå i løbet af et tempofyldt drop in-dåbsarrangement.

”Vi arbejder hele tiden på at optimere guiden. Vi har allerede fået god feedback, og vi håber, at flere vil anvende guiden i fremtiden,” siger Ulla Wittenburg.

 

Fast del af folkekirkens tilbud

Drop in-dåben kan i dag anses som en fast del af folkekirkens portefølje af tilbud til det søgende menneske, mener Ulla Wittenburg. Det understøttes af Steffen Ringgaard Andresen, sognepræst i Vor Frue Kirke.

”Det er blevet et fast del af folkekirken, at vi også tilbyder drop in-dåb. Jeg kunne forstå på flere af de fremmødte, at de havde holdt øje med kommende drop in-dåb på nettet,” siger han.

Derfor er det også sjældent, at de, der skal døbes, tilfældigt kommer ind fra gaden til drop in-dåb. De udøbte kommer til dåben forberedte og reflekterede. Sådan lyder det samstemmende fra de præster og frivillige, Københavns Stift har ringet til i researchfasen til denne artikel.

”Jeg så, at folkekirkens udstrakte hånd viste sig fra sin allerstærkeste side ved at byde velkommen ind i fællesskabet med drop-in-dåb. Der var intet overfladisk eller uovervejet at finde ved de dåbshandlinger, jeg fik lov at opleve, men derimod så jeg megen alvor, tårer og glæde i en skøn blanding,” siger menighedsrådsformand Ingeborg Ilkjær fra Lindevang kirke, der stadig ser tilbage på drop in-dåben i hendes kirke som den måske smukkeste oplevelse, hun har haft i nogen kirke.

Kom i gang med drop in-dåb

Amagerland Provsti er et af de steder, hvor kirker udenfor Københavns centrale strøg har haft succes med at gøre opmærksom på Drop in-dåb.

Her har styregruppen besluttet at holde dåb en gang om året i september måned, og de har ikke sparet på annonceringskræfterne, fortæller Annelise Mehlsen, der er præst i Skelgårdskirken.

Hun har sammen med sin præstekolleger Susanne Worm Steensgaard fra Kastrup og Jens Bach Pedersen fra Dragør fået Drop in-dåb op at stå lokalt.

”Vi er gået til opgaven meget naivt og enfoldigt troet på, at folk gerne vil komme i kirken. Vi har været meget ihærdige med at gøre opmærksom på begivenhederne. For eksempel havde vi i første omgang lavet 1700 flyers, som vi har fået frivillige til at dele ud,” siger Annelise Mehlsen.

Den største effekt har kirkerne på Amager haft online.

”Jeg har strikket et par enkle musikvideoer sammen med billeder fra kirken og musik og tekst, og så har vi klikket på boostknappen. På den måde kan man genkende kirken fra videoerne, når man møder op til drop in-dåben,” siger hun.

Der er pt. ikke planlagt drop in-dåb i Københavns Stift i løbet af vinteren.

 

Drop in-dåb i Københavns Stift