Nyheder
Nyheder

Alle skal kunne føle sig hjemme i gudstjenesten

Københavns biskop drømmer om gudstjenester af høj kvalitet. Så alle borgere i stiftet har mulighed for at finde en gudstjeneste, der passer til dem. Et liturgisk center kan være med til at sikre fornyelsen af gudstjenesten


Af Kirsten Weiss Mose

”Gudstjenesten skal hele tiden udvikles. Det ligger i den lutherske kirkes DNA, at fortolkningen er en helt central del af kirkens arbejde. Vi skal hele tiden arbejde for, at gudstjenesten giver mening for mennesker,” siger Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift. 

Sammen med de øvrige biskopper har han inviteret alle interesserede til at være med til at forny gudstjenesten gennem samtale. Og herefter komme med konkrete forslag til biskopperne, der vil arbejde videre med de indkomne bidrag.

Han håber, at folkekirken i Københavns Stift fortsat vil være med til at udvikle et gudstjeneste-liv af høj kvalitet og med en veludviklet sans for forbindelsen mellem mennesker og det guddommelige. Hvor alle borgere kan finde en gudstjeneste i en af stiftets kirker, som de føler sig hjemme i.

Lige nu gælder det først og fremmest samtalen om gudstjenesten. Peter Skov-Jakobsen håber, at så mange som muligt vil tage del i samtalen om gudstjenesten. Og at der bliver opbakning til at etablere et liturgisk center på nationalt niveau.    
 

Vigtige datoer for liturgiarbejdet

  • 28. marts 2020: Gudstjenesten til eftersyn. Stiftskonference, Københavns Universitets festsal kl. 9-15. Tilmelding: rn@km.dk
  • 25. april 2020: Landsdækkende konference på Fyn
  • 1. oktober 2020: Frist for indsendelse af input til biskopperne på folkekirkensliturgi@km.dk

Et liturgisk center skal styrke gudstjenesten

I mange sogne er debatterne i gang, og endnu flere arrangementer er sat i kalenderen i sogne og provstier frem til den 1. oktober 2020, som er deadline for input til biskoppernes videre arbejde med gudstjenesten. 

De mange samtaler er en anledning til at øge bevidstheden og styrke sproget for gudstjeneste og gudstjenesteudvikling i folkekirken. Men derudover ser Peter Skov-Jakobsen også en mulighed for at drage fælles nytte af de mange erfaringer, der gøres med forskellige gudstjenesteformer over hele landet.

”Min kollega Marianne Christiansen fra Haderslev Stift har fået den fremragende ide om et liturgisk center, som skal samle og dele erfaringer og dermed højne det liturgiske niveau i alle dele af folkekirken. Det er der et stort behov for." 

"Det er en af folkekirkens største udfordringer i disse år, at vi skal være tydelige om, hvem vi er, og hvilken fortælling vi har med os, og samtidig komme mennesker i møde på en relevant og aktuel måde." 

"Jeg håber, at vi på landsplan finder frem til sådan en måde at drage nytte af de fælles erfaringer, og – hvem ved – måske kommer der også andre oplagte ideer frem i løbet af det kommende år?”
 

Hjælp til facilitering af samtalen

 

Har I lyst til at arrangere en samtale lokalt? Så tilbyder Københavns Stifts udvalg Gudstjeneste og Kirkemusik sin hjælp.
 

Kontakt formand for Gudstjeneste og Kirkemusik, Rasmus Nøjgaard, på tlf. 26 17 05 83 / RN@km.dk

Medlemmernes folkekirke

Indtil fristen er udløbet, og biskopperne kan gå i gang med at se nærmere på de indkomne forslag, håber Peter Skov-Jakobsen, at mange menighedsråd vil benytte sig af anledningen til at debattere gudstjenesten. For samtalen om folkekirkens gudstjenesten må aldrig isoleres til kun at være et anliggende for præster og biskopper. 

Allerhelst så han, at menighedsrådene gjorde det til en del af deres faste praksis at tale sammen om gudstjenesten – og dermed også om troen.

”Gudstjenesten er en måde at fastholde og styrke forbindelsen mellem menneskers dagligdag og det guddommelige. Den er en måde at åbne ud mod mennesker. Og hvordan vi gør det, er et anliggende for os alle." 

"Derfor er det også vigtigt, at vi i alle dele af folkekirken taler om gudstjenesten, dåben og nadveren og dermed får åbnet for samtalen om, hvad troen betyder."
 

Baggrund: Gudstjenesten til debat


I 2016 nedsatte biskopperne tre faggrupper, der skulle undersøge og beskrive den aktuelle liturgi og gudstjenestelivet, sådan som det i al sin mangfoldighed ser ud i dag. 

 

Det er der kommet fire små pixiudgaver og tre større rapporter ud af. Materialet er udarbejdet som afsæt til at sende den nuværende gudstjenesteordning til diskussion og eftersyn i sogne og provstier.

 

Input til biskoppernes videre arbejde med folkekirkens liturgi kan sendes til folkekirkensliturgi@km.dk senest den 1. oktober 2020.