Nyheder
Nyheder

Få overblik over julefridage

Der er almindelig tjeneste i julen, og har du en fast fridag, der ramler ind det, kan den flyttes. Dette gælder dog ikke for kirketjenere.

Juleaften falder i år på en tirsdag. Det er en ugedag, hvor de fleste kirkefunktionærer normalt er på arbejde.

Men hvis man har fast fridag en tirsdag, så gælder det for flertallet af kirkefunktionærerne, at den faste fridag flyttes til en anden dag i samme uge eller et andet tidspunkt, der aftales mellem menighedsrådet og kirkefunktionæren. 

Der skal ikke ydes godtgørelse eller ekstra frihed, når en fast fridag flyttes i forbindelse med en søgnehelligdag eller den 24. december.

Særlig regel for kirketjenere

For kirketjenerne gælder ovenstående IKKE. Det betyder, at kirketjenernes faste fridag IKKE kan inddrages og flyttes til en anden dag, fordi det er juleaften.

Vær derfor ude i god tid i forhold indkald af evt. vikarer.

Nytårsaften

Nytårsaften falder også på en tirsdag i 2019. Bemærk i den anledning, at den 31.12 IKKE er en søgnehelligdag. Hvis I får behov for at flytte en fast fridag, vil det derfor være de almindelige regler for flytning af den faste fridag, der finder anvendelse.

Læs mere om reglerne for fridage