Nyheder
Nyheder

Bornholm styrker det kirkelige samarbejde

Et nyt provstihus i Rønne skal samle fælles opgaver for kirkerne på Bornholm. Skoletjenesten er første projekt, og provsten vil styrke folkekirken på øen gennem mere samarbejde på tværs - samtidig med at der skal være plads til at være forskellige

Samarbejde mellem kirkerne er på dagsordenen på Bornholm. Her viser skolekonsulent Oddrun Aasebø rundt i provstihuset i Rønne. 

Af Ulla Haahr

Oddrun Aasebø viser rundt i lokalerne i provstihuset, der er på nippet til at åbne dørene for offentligheden. Her skal hun som folkekirkens skolekonsulent på Bornholm have sit kontor – sammen med en kollega, provsten og provstisekretæren. Der er god plads – både i skabet med materialer til skoleklasserne og til møder. Oddrun Aasebø er overbevist om, at huset kommer til at fungere som en dynamisk ramme for provstiets arbejde:

"Jeg tror, det kommer til at blive som et spisebord – dét sted, hvor alle samles, diskuterer og er uenige, men også har det godt, og hvor der opstår nye idéer mellem os. Et sted for alle, der gerne vil noget sammen. Og ikke kun for kirkefolk. Jeg er her for blandt andet at bidrage med min faglighed."

Dermed også sagt at der skal være plads til at være forskellige i provstiet – og være det i et større fællesskab. Både som en ø og som folkekirke.

"Jeg synes, det er en kæmpe fordel at bo på en ø. Det giver en stærk tilknytning og en bevidsthed om, at selvom vi har forskellige ståsteder, så skal vi være sammen."

Børnene skal møde den rigtige kristendom

Provstihuset er et konkret, fysisk resultat af provst Johannes Gregers Jensens vision for folkekirken på øen. Han ser nemlig store perspektiver i det fælles samarbejde mellem sognene.

"Folkekirken skal fremstå relevant, og det gør vi ved at blive endnu bedre til at gøre det, vi gør. Det betyder, at vi skal se åbent på, hvor der er områder med behov for udvikling, og så skal vi finde ressourcerne til det i fællesskab."

Skoletjenesten er et eksempel på et fælles problem, som bliver løst på fælles niveau, fortæller provsten:

”Børnene i skolerne på Bornholm ved ikke ret meget om kristendom og religion. 80 procent af befolkningen er medlem af folkekirken, men vi formår ikke som institution at give børnene den viden og indsigt. Derfor har vi valgt den fælles løsning at få folkekirkens skoletjeneste etableret på Bornholm, så børnene kan få et reelt billede af kristendom og kirke.”

Oddrun Aasebø blev ansat i maj, og 12 ud af 15 skoler er i indeværende skoleår tilmeldt undervisningsforløb udbudt af skoletjenesten. Dermed er der skabt en god ramme for dialog og for at styrke skole-kirke samarbejdet.

Samarbejdet vokser

Provstihuset skal være med til at skabe forståelse for fælles projekter i provstiet. Det er en proces, der er i hastig udvikling, mener Johannes Gregers Jensen.

”Tidligere talte man om, at menighedsrådene ikke ville af med opgaver, fordi det også betyder, at man mister indflydelse. I dag er der flere og flere, der gerne vil have, at vi sammen løser opgaverne.”

Det kan fx være de tunge administrative opgaver, som kommer til at fylde alt for meget i de mindre sogne. Her kunne løsningen hedde en fælles professionel regnskabsfunktion, der også kan blive forankret i provstihuset.

”Men det er beslutninger, der skal vokse frem i den demokratiske samtale mellem os alle,” understreger han.

Det allervigtigste når provstihuset slår døren op om et par måneder er, at folk ser på det som hele øens hus – selvom det ligger i Rønne Sogn.

”Det hjælper jo at få provstikontorerne ud af Rønne Præstegård”, mener provsten, der personligt også ser frem til, at det hele kommer til at foregå som på et almindeligt offentligt kontor.

”Mine teenagere vil sætte pris på, at de kan gå ind i TV-stuen uden at skulle gå igennem et udvalgsmøde”, siger han med et smil.