Nyheder
Nyheder

Coronabrev til ansatte og frivillige fra Peter Skov- Jakobsen

Kære ansatte og frivillige i Københavns Stift

 

Efter et usædvanligt forår og en ligeså usædvanlig sommer var vi mange, der havde håbet på, at dagligdagen ville erobre vores liv på den anden side af sommeren. Men sådan er det ikke gået. Tværtimod! Vi skal lære at leve med pandemien et godt stykke tid endnu.

I disse dage stiger antallet af smittede i Danmark. To sogne ud af stiftets i alt 94 sogne har meddelt, at en eller flere ansatte er blevet smittet hos dem i løbet af september måned. Umiddelbart har det ikke været muligt at uddrage noget, som vi kan lære af de to tilfælde. Vi må derimod indstille os på, at arbejdet i disse måneder kommer til at foregå samtidig med, at der indimellem vil være smittede blandt ansatte og frivillige i Københavns Stift.

Derfor er det vigtigt, at alle fortsat holder fast i de retningslinjer, som gælder på folkekirkens område. Og at I holder jer orienteret på DAP’en, folkekirkens intranet, og i Stiften, stiftets nyhedsbrev. Endelig vil jeg bede jer om at orientere både jeres provst og mig, hvis præster, andre ansatte eller frivillige bliver smittet med Covid-19.

Når man først har været i beredskab, sådan som vi var det i foråret, skal der ikke så meget til for at vække alarmberedskabet igen. Og det er godt, at det er sådan. Men det er samtidig vores fælles opgave som ansatte og frivillige i folkekirken ikke at vække det beredskab mere, end der er grund til.

Smittetallene stiger, og derfor ser vi igen landets ministre udtale sig om, hvordan vi bedst får smittetrykket ned igen. Vi er heldigvis ikke dér, hvor vi var i foråret. Forhåbentligt kommer vi ikke dertil igen. Det er vores opgave som folkekirke i Københavns Stift at være tilstede med håb og tro i forhold til de mennesker, der bor her. Den opgave kan vi bedst løfte ved at tage retningslinjerne alvorligt og samtidig ikke overreagere.

Jeg ved, at mange af jer er i gang med at planlægge, hvordan I kan imødekomme den store interesse for at lægge vejen forbi kirken i forbindelse med julemåneden. Jeg vil i den forbindelse opfordre jer til at bruge nogle af de værktøjer og ideer, som vi lærte os i foråret, til også at håndtere den forestående travlhed.

Nogle steder planlægger I flere og kortere gudstjenester juleaften, mens andre har planer om on-line-julegudstjenester. Uanset hvilke løsninger I finder frem til, er det vigtigt, at I sigter mod at træffe gode, fælles løsninger, og at beslutningerne bliver truffet med øje for de ressourcer, der er hos jer. Jeg vil meget opfordre jer til at tale godt med hinanden på tværs af faggrupperne. Vis hensyn og forståelse for hinanden, og husk, at vi også skal være kirke efter jul.

Hvad angår konfirmationsforberedelsen, er jeg opmærksom på, at de forskellige retningslinjer på folkeskolens og folkekirkens område kan være en udfordring. Jeg og flere andre har forsøgt at få udjævnet disse forskelle, men sundhedsmyndighederne fastholder vores regler for folkekirken, og lige nu har smittetallet også sådan en karakter, at det forekommer fornuftigst. Jeg tager spørgsmålet op med provsterne, når vi mødes i næste uge.

Til slut vil jeg sige jer en stor tak for jeres stadige indsats. Tak, fordi I sammen evner at stå igennem en tid, der til stadighed byder på forandringer. Jeg ved, at mange er bange for smitten, og alligevel gør I en stor indsats. Den nuværende situation kræver stor lydhørhed, improvisation, evne til at træffe fælles gode løsninger og en sans for, at der også på de folkekirkelige arbejdspladser skal tages hensyn til de sårbare og de ængstelige, uden at vi lægger kirkens arbejde ned.

Husk, at I altid kan kontakte jeres provst eller mig, hvis der opstår udfordringer, eller I har spørgsmål. Hvis vi ikke kan svare umiddelbart, vil vi gøre os umage for at undersøge spørgsmål og finde løsninger sammen med jer.

 

Mange hilsner

Peter Skov-Jakobsen