Nyheder
Nyheder

Facebook-kampagner sætter fokus på menighedsrådsvalg

I løbet af forårets lock-down har kirkerne i Blågårdens Sogn haft god kontakt til mennesker gennem Facebook. Derfor har menighedsrådet valgt også at bruge Facebook til at skabe opmærksomhed om det forestående menighedsrådsvalg.

Menighedsrådsformand i Blågårdens Sogn Natalie Bjerrum har to børn, som skal passes sammen med arbejdet i rådet. På billedet er det Evald på 8 måneder. Foto: Henrik Dons Christensen

Af Kirsten Weiss Mose

Ét medlem ud af i alt 10 i Blågårdens Sogns menighedsråd genopstiller til valget i efteråret, og to overvejer at gøre det. Derfor har rådet et fokuseret stykke arbejde foran sig for at fylde de tomme pladser ud i det menighedsråd, som formanden, Natalie Bjerrum, har stået i spidsen for de seneste 3,5 år. Selv er hun fortsat i tvivl om hvorvidt hun genopstiller.

Kandidater med hjerte for arbejdet

Menighedsrådet har drøftet, hvilken type menighedsrådsmedlemmer de gerne vil have til at stille op til valget.

”Vi har ikke en lang liste over kompetencer, som man skal have for at være egnet til arbejdet i menighedsrådet. Men det er vigtigt, at man har lyst til at lære. Det kunne være fedt med én, der har personaleerfaring, og som kan sparre med vores daglige leder, og én med økonomisk erfaring, da vores kasserer stopper i menighedsrådet. Men derudover tænker vi, at det vigtigste er, at man har hjerte for arbejdet og har tid til at gå ind i det,” siger Natalie Bjerrum.

Menighedsrådet havde egentlig lagt en plan for, hvordan de ville finde kandidater med den mundtlige, personlige henvendelse i centrum. 
”Men så kom corona-pandemien til Danmark, og landet lukkede ned, og det har været en anledning til at udvide vores kommunikation til også at finde sted på Facebook,” forklarer Natalie Bjerrum.

”I løbet af foråret har vi haft kontakt med mange nye mennesker via vores Facebookside. Derfor er vi nu gået i gang med at lave nogle videoer til Facebook for at se, om vi også kan bruge det til noget," siger Natalie Bjerrum.

Facebook-kampagner, stillingsopslag og plakater

Rådet planlægger to kampagner: Én, der skal gøre opmærksom på, at der er behov for nye kandidater til menighedsrådet. Og én, der skal gøre opmærksom på valget og opfordre folk til at møde op og deltage.

”Vi har formuleret et stillingsopslag, der går på, hvad opgaven er for menighedsrådsmedlemmer, og hvad man kan få ud af at deltage i menighedsrådsarbejdet. Og så laver vi en række videoer, som fortæller hvad de nuværende menighedsrådsmedlemmer har fået ud af at være med i arbejdet. Endelig vil en anden række videoer præsentere kirkens ansatte, så potentielle menighedsrådsmedlemmer kan se, hvem de skal arbejde for og med. Og når sommerferien er ovre, kører vi Facebook-kampagnen en gang til,” siger Natalie Bjerrum.

Menighedsrådsarbejde skal være sjovt

Blågårdens Sogn består af de to kirker Hellig Kors Kirke og Brorsons Kirke, som hver har deres særlige profil. Hver kirke har sit kirkeråd, der blandt andet har ansvar for aktiviteter, lokaleudlån mm., men det overordnede ansvar ligger, som i alle andre sogne, i menighedsrådet. Det er også her, de vigtige beslutninger bliver truffet om det, der binder og skal binde sognet sammen på tværs af kirkelige særpræg og særmenigheder. 

Derfor kræver opgaven som menighedsrådsmedlem i Blågådens Sogn både tid og engagement.

”At være menighedsrådsmedlem i Blågårdens Sogn er ikke en opgave, der kan begrænse sig til ét månedligt møde. At have to kirker, der vil forskellige ting, og som samtidig udgør ét sogn, kræver en vedvarende indsats omkring det organisatoriske”, forklarer Natalie Bjerrum. 

”Hvad skal besluttes hvor? Og hvordan skal de økonomiske ressourcer fordeles? Selvom det er 21 år siden, sognet blev lagt sammen, er vi fortsat i færd med at udforske og finde ud af, hvad det at være ét sogn med to profilkirker betyder her hos os.”

De mange møder sammenholdt med, at menighedsrådet er ungt og har mange medlemmer med små børn, eller som har travlt med karrieren, kan efter Natalie Bjerrums vurdering være med til at forklare, hvorfor udskiftningen ser ud til at blive så stor. En situation, hun selv kender alt for godt.

"Jeg er endnu ikke afklaret med om jeg genopstiller," siger Natalie Bjerrum.

"Det er en frivillig opgave, der kræver tid. Jeg er pt. på barsel med barn nummer to og drømmer om at komme ud og være selvstændig. Jeg skal derfor have gjort op med mig selv, hvor meget tid vi som familie har til, at jeg skal lave frivilligt arbejde ved siden af ønsket om egen virksomhed og være en nærværende mor."

Kommende menighedsrødder i sognet kan dog i næste valgperiode se frem til forandringer i mængden af frivilligt arbejde, uddyber Natalie Bjerrum.

For at aflaste menighedsrådet og i det hele taget gøre menighedsrådsarbejdet sjovere har menighedsrådet i Blågårdens Sogn blandt andet ansat en daglig leder i efteråret 2019. Det er lederens opgave at følge op på de mange drøftelser og processer, som er en fast del af det, som Natalie Bjerrum kalder ”organisatorisk arbejde”, og som blandt andet dækker over arbejdet med at udvikle fælles værdigrundlag i sognet.

Fakta

Menighedsrådsvalg: datoer og frister

18. august
Sidste frist for offentlig annoncering af valgforsamlingen. Valgbestyrelsen kan vælge at udsende indbydelser til de stemmeberettigede med Digital Post via ’Valgsystemet’. Læs mere om ’Valgsystemet’ her


21. august
Afholdelse af orienteringsmøde kan holdes på valgfri dato inden den 21. august 2020. Husk at dato for afholdelse af orienteringsmødet skal annonceres senest 14 dage før mødedatoen.

Hent inspiration til afholdelse af orienteringsmødet her

1. september
Frist for optagelse på valglisten. 
Valgbestyrelsen kan angive i Valgsystemet, at de ønsker, at stiftsadministrationen varetager indtastningsopgaver i forbindelse med valget.


15. september
Valgforsamling i ét-sogns-pastorater. Fler-sogns-pastorater skal afholde valgforsamling i perioden 15.-20. september.


17. november
Evt. afstemningsvalg afholdes denne dato.


28. november 
Sidste dato for afholdelse af konstituerende menighedsrådsmøde


Læs mere om processen og vigtige datoer i forbindelse med menighedsrådsvalget 2020 her