Nyheder
Nyheder

Folkekirken skal være grønnere 

Den Folkekirkelige Udviklingsfond uddeler i 2021 midler til projekter, der gør folkekirken grønnere, mere klimavenlig og mere bæredygtig.

Sct. Povls kirke, Bornholm. Foto: Sille Arendt

Bæredygtigt byggeri, nytænkning af kirkens udendørs arealer eller omlægning af driften.

Den grønne omstilling er en bred samfundsmæssig udfordring, og folkekirken har mange spændende muligheder for at hjælpe omstillingen på vej ved at skabe en mere klimavenlig kirke med respekt for den historiske arv.

Derfor støtter Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2021 udvikling af bæredygtige projekter under indsatsområdet ”Kirken og klimaet”

Fonden lægger blandt andet vægt på, at projekterne er nyskabende og har bred geografisk dækning. Det kan for eksempel være et samarbejde mellem flere stifter. Og så skal frivillige kræfter være en del af projekterne.

Ansøgningsfristen for støtte i 2021 er 1. november 2020.

Den Folkekirkelige Udviklingsfond

  • Den Folkekirkelige Udviklingsfond støtter initiativer, der udvikler folkekirkens arv og virke.
  • Fonden blev etableret i 2007 og uddeler cirka 2 millioner kroner om året til nye projekter.
  • I 2021 er det overordnede fokusområde ”klimaet og kirken” og projekter, der gør folkekirken mere grøn, klimavenlig og bæredygtig.
  • Baggrunden for temaet er Folketingets aftale fra december 2019 om en ny klimalov.