Nyheder
Nyheder

Grundlovsdag 2020

Grundlovsdag er ikke en betalt fridag

Har man ret til at holde fri med løn grundlovsdag (5. juni)?

Svaret er ganske klart: Nej, det har man ikke !

Tidligere var grundlovsdag en lovbestemt halv fridag, hvor man havde fri fra kl. 12.00. Loven blev dog ophævet i 1975. Man har derfor ikke automatisk ret til at holde fri fra kl. 12.00 uden løntab. 

Grundlovsdag er i dag som udgangspunkt en helt almindelig arbejdsdag, dog med enkelte undtagelser, der fremgår nedenfor: 

  • Med mindre andet fremgår af en overenskomst 
  • Det udtrykkeligt fremgår af ansættelseskontrakten 
  • Der er indgået en lokal aftale eller der er en kutyme herfor 
  • Hvis det fremgår af personalehåndbogen eller lignende.

Ingen af overenskomsterne for kirkefunktionærer giver ret til frihed Grundlovsdag (den 5. juni). Det samme gælder for alle øvrige ansatte.